Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Uitgebreid steunpakket voor Essense verenigingen

De gemeenteraad van Essen stemde dinsdagavond in met een breed pallet aan steunmaatregelen voor het lokale verenigingsleven.

Naast een heropstartpakket en een versnelde uitbetaling van de werkingssubsidies, voorziet de gemeente onder meer in een tegemoetkoming voor geleden coronaschade en de mogelijkheid voor verenigingen om een renteloze lening aan te gaan.

Om de Essense lokale economie en verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, riep het gemeentebestuur twee afzonderlijke taskforces in het leven. De input die de gemeente op deze manier verzamelt, vertaalt ze in concrete maatregelen.

Maatregelen op korte termijn

Specifiek naar het Essense verenigingsleven toe, kwam het bestuur alvast tegemoet aan de meest acute nood.

 1. Zo stelt het gemeentebestuur gratis heropstartpakketten op maat ter beschikking aan alle Essense verenigingen. Een standaardpakket bevat onder meer ontsmettings- en sensibiliseringsmateriaal, zoals zeep, alcoholgel, flyers, vloerstickers e.d.

 2. De huidige retributies voor de vrijetijdsinfrastructuur blijven al zeker behouden tot januari 2021. Normaal gezien worden deze retributies jaarlijks aangepast in september, wanneer voor de meeste verenigingen het werkingsjaar begint.

 3. Begin juni besliste het bestuur ook al om een voorschot uit te betalen op alle werkingssubsidies. Alle verenigingen kregen intussen al de helft van het bedrag dat ze vorig werkjaar ontvingen, op de rekening gestort.

Maatregelen op (iets) langere termijn

Andere voorstellen vragen meer tijd. De gemeenteraad verleende het college van burgemeester en schepenen de delegatiebevoegdheid om de volgende weken en maanden nog bijkomende steunmaatregelen uit te werken.

 • De raad staat een afwijking toe op het subsidiereglement, waardoor de gemeente de budgetten voor 2020 kan verdelen op basis van de verdeelsleutel die ze voor 2019 hanteerde. Verenigingen die in 2019 geen subsidie ontvingen, kunnen een motivatienota indienen.
 • Verenigingen die financiële schade hebben geleden door de coronacrisis, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het gemeentebestuur via het indienen van een schadedossier.  Met de goedkeuring van de gemeenteraad, zal het college van burgemeester en schepenen hiervoor een reglement uitwerken.

 • Essense verenigingen die op basis van vaste infrastructuurkosten grote financiële tekorten hebben, kunnen een beroep doen op een renteloze lening van het gemeentebestuur om deze moeilijke periode te overbruggen.

“Extra gebruik van infrastructuur”

“Essen gaat prat op zijn rijk en bruisend verenigingsleven. De coronacrisis die ons allemaal treft, betekent ook een dikke streep door de rekening van onze vele socio-culturele verenigingen. Letterlijk en figuurlijk. Met het pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente ter beschikking stelt, krijgen onze verenigingen toch iets meer ademruimte en veerkracht”, zegt schepen van Cultuur Helmut Jaspers. “De volgende maanden willen we ook bekijken hoe de gemeente, op basis van voorstellen van de taskforce, kan voorzien in extra gebruik van infrastructuur en/of extra sanitaire voorzieningen. De toekomstige openstelling van het lokaal dienstencentrum en het voormalig sportcafé Heuvelhal kunnen hier een rol in spelen.”

“Wijkbrunch voor senioren in 2021”

Ook Brigitte Van Aert, schepen van Sport en Toerisme, is blij met de maatregelen. “Vooral de sportverenigingen zagen de voorbije maanden veel inkomsten wegvallen door de gedwongen sluiting van hun kantines. De gemeente wil de verenigingen en hun vele leden maximaal ondersteunen om deze crisisperiode zo goed mogelijk door te komen. Ook onze senioren worden als doelgroep hard getroffen. Specifiek voor hen willen we in 2021 een wijkbrunch organiseren. Hierbij worden niet alleen de senioren van de seniorenverenigingen betrokken, maar alle Essense verenigingen die zich op een ouder doelpubliek richten.”

Meer info?

Wekke Buyens, diensthoofd Cultuur
03 670 01 41, 
[email protected]

Vanaf 1 juli nieuwe versoepelingen van coronamaatregelen

De Nationale Veiligheidsraad versoepelt vanaf 1 juli de coronamaatregelen. Wij sommen ze voor je op.

Sociaal leven

 • 1 persoon mag voortaan per week 15 andere mensen ontvangen

 • Winkelen mag terug samen met mensen uit je eigen bubbel. De tijdslimiet van 30 minuten verdwijnt. Mondmaskers zijn niet verplicht in winkels maar wel aangeraden.

Cultuur en ontspanning

Theaters, bioscopen, pretparken, binnenspeeltuinen, zwembaden, wellnesscentra, casino's en speelhallen en congreszalen mogen weer open. Ook feestzalen mogen dat, maar daar geldt een beperking tot 50 mensen.

Publieksevenementen

grotere evenementen met publiek zijn weer mogelijk vanaf 1 juli. Daarop mogen maximum 200 mensen aanwezig zijn als het evenement binnen plaatsvindt. Voor evenementen buiten ligt de grens op 400 mensen. Vanaf 1 augustus worden die limieten opgetrokken tot respectievelijk 400 en 800 mensen als de gezondheidssituatie het toelaat.

Om alle veiligheidsvoorwaarden af te toetsen, is een "evenementenmatrix" uitgewerkt. Daarin kunnen organisatoren vanaf 1 juli zien of hun evenement volgens de regels kan plaatsvinden.

Markten

Voor de markten blijven alle veiligheidsvoorwaarden van toepassing (eenrichtingsverkeer, afstand houden, controle van het aantal bezoekers, ...), maar zijn er geen beperkingen meer wat het aantal kramen betreft.

Onderwijs

Over het onderwijs is meer duidelijkheid gekomen op een aparte persconferentie. In elk geval bevestigde Wilmès dat er voor middelbare scholen een systeem met kleurcodes zal worden ingevoerd, van groen tot rood.Geel zou bijvoorbeeld betekenen dat leerlingen maar 4 dagen per week naar school mogen, oranje zou de klassen opsplitsen, rood zou nog extra gezondheidsmaatregelen vereisen. 
 
bron: VRTNWS

Hoe pakt de gemeente de processierups aan?

De eikenprocessierupsen zijn weer in groten getalen aanwezig. Hier en daar zie je in Essen waarschuwingsborden staan of eikenbomen met linten errond. Daar stopt het natuurlijk niet bij. De gemeente heeft een duidelijk plan van aanpak.

De gemeente telt meer dan 6.000 eikenbomen op openbaar domein. Al deze bomen behandelen is een onbegonnen zaak. Daarom maakten we een prioriteitenlijst op, gebaseerd op de aanpak van de Provincie Antwerpen. Deze aanpak maakt een onderscheid in:

Prioritair te behandelen bomen:

 • op openbare locaties zoals in druk bezochte parken, speeltuinen, het sportpark…
 • op het openbaar domein langs woningen, langs bedrijven, scholen en langs drukbezochte fiets-of wandelpaden die in woongebied liggen of langs routes die veel gebruikt worden als verbinding naar scholen, bedrijven en winkels.

Niet-prioritair te behandelen bomen:

Op deze locaties worden de rupsen niet weggehaald, maar waarschuwen en informeren we passanten. Deze bomen staan voornamelijk langs landelijke wegen en recreatieve fietsroutes en in publiektoegankelijke bossen. Hier vragen we om de nodige voorzichtigheid en zo nodig zelf beschermende maatregelen te nemen. Het beste is uiteraard om deze locaties zoveel mogelijk te vermijden. Zeker van begin juni tot half juli, wanneer de overlast het ergste is.

Wat doen we nog?

 • We houden de locaties die vorig jaar voor veel overlast zorgden scherp in het oog en bestrijden de nesten waar nodig.
 • We namen een aannemer in dienst die de nesten wegbrandt of opzuigt. De gemeente Essen was een van de eerste gemeenten die dit jaar startte met de bestrijding van de rupsen.
 • We doen niet aan preventief chemisch behandelen van bomen. Het chemisch product doodt niet alleen de rupsen maar ook alle ander insecten, en dus ook de vogels die deze insecten eten. De chemische stoffen vervuilen bovendien de omgeving rondom de bomen.
 • We doen wel aan preventief behandelen op natuurlijke wijze. We plaatsten mezenkastjes op plaatsen waar er veel nesten zijn. De mezen zijn de natuurlijke vijand van de rups.

Waarom hangen er lintjes aan de bomen?

We hangen ze om de mensen te waarschuwen dat er nesten aanwezig zijn, maar vooral voor de aannemer. Zo weet die in welke bomen de nesten zitten die behandeld moeten worden. Na het verwijderen van een nest komt er een datum op zodat de gemeente dit goed kan opvolgen.

Via de gemeente een interessante prijs om nesten op privédomein te laten behandelen

De gemeente geeft vanaf dit jaar particulieren de mogelijkheid om, tegen een door de gemeente voordelig bedongen prijs, nesten te laten verwijderen op privédomein.

Je hebt een aangetaste boom op privédomein? Dan kan je - als je dat wenst - deze tegen betaling laten behandelen door de aannemer die ook werkt voor het gemeentebestuur. We bedongen voor onze inwoners een interessante prijs. De prijs van de behandeling van een privéboom met nesten die onder de 3 meter zitten is 55,00 euro. Voor nesten hoger dan 3 meter, is het 105,00 euro.

In sommige gevallen zal de gemeente zelfs de kosten op zich nemen voor bomen op privédomein die over de openbare weg hangen.

Alle informatie over het hoe en waarom verwijderen van de processierups vind je op www.essen.be/processierups.

Corona: Alle updates

Alle algemene informatie over het coronavirus vind je op de website van de federale overheid:
www.info-coronavirus.be of bel naar het federale callcenter op 0800 14 689. 

Vragen over de situatie in Essen? Mail naar [email protected] of bel naar 03 670 01 30.

Eikenprocessierups

Het coronavirus wordt niet de enige plaag waarmee we in de zomer af te rekenen krijgen. De komende maanden moeten we ook opnieuw rekening houden met de eikenprocessierupsen.

Linten en borden

2019 was voor de processierupsen een bijzonder vruchtbaar jaar. Dat is in deze coronatijden natuurlijk dubbel zo erg. Gelukkig heeft de gemeente een plan van aanpak klaar. Zo heeft de milieudienst alle eikenbomen en hun locaties alvast in kaart gebracht. Op de plekken met overlast zal de gemeente linten en borden plaatsen. Op deze manier kan je de getroffen straten zoveel mogelijk vermijden of rekening houden met de lokale overlast.

Kleurencode

Afhankelijk van waar er eikenprocessierupsen zijn, krijgen bomen een kleurtje dat bepaalt hoe we ermee omgaan. Op sommigen plekken, bijvoorbeeld in het midden van een bos, laten we de rupsen ongemoeid. Andere plekken met een nest, bijvoorbeeld aan een speelpleintje of langs een drukke fietsroute, pakken we heel stevig aan.

Natuurlijke vijanden

Overal in Essen werden intussen al meer dan honderd vogelnestkastjes uitgezet. Vooral de koolmees vormt een geduchte concurrent van de eikenprocessierups. Ook wordt rond bermbomen dit voorjaar niet gemaaid, zodat daar onder andere de sluipwesp - nog zo'n natuurlijke vijand van de rups - meer kans maakt. Een bedrijf zal de gemeente bijstaan bij de bestrijding. Ook inwoners zullen voor de bestrijding op hun privaat domein tegen een vastgesteld tarief een beroep kunnen doen op de firma.

Speelveldjes en sportpark gaan terug open

Het gemeentebestuur heeft beslist dat vanaf woensdag 20 mei de speelvelden en het sportpark in Essen terug toegankelijk zijn, zij het onder enkele voorwaarden.

Algemene regel speelvelden

 • Alle speelveldjes in Essen zijn terug toegankelijk.
 • Heeft het speelveld sporttoestellen zoals een voetbalgoal, basketbalring, tafeltennis ... dan mogen deze terug worden gebruikt.
 • Speeltuigen (glijbaan, schommel ...) blijven afgesloten.
 • Je mag spelen en sporten op de speelvelden in gezinsverband of alleen met steeds dezelfde twee personen.
 • Je mag sporten op de veldjes met maximum 20 personen als er een meerderjarige toezichter aanwezig is. 
 • Je moet een afstand bewaren van 1,5 meter.
 • Het Stoerwoud blijft gesloten (Oude Pastorij)
 • De fitnesstoestellen aan de Wildertse Duintje blijven gesloten.

Reserveer je plekje in het sportpark

Van maandag tot en met zaterdag zorgt de gemeente tussen 13.00 en 16.00 uur voor toezicht in het sportpark (niet op zon- en feestdagen). Je kan dan zonder eigen begeleiding op een veilige manier sporten. Reserveer hier een tijdsslot (max. 1 uur) om gebruik te maken van:

 • het skatepark (max. 8 personen)
 • het omnisportveld (voetbal en basketbal) (max. 6 personen)
 • het beachvolleybalveld (max. 6 personen)

Druk je reservatie af of neem je GSM mee zodat je kan aantonen dat je hebt gereserveerd.

Wil je buiten deze tijdssloten sporten op bovenstaande locaties, dan gelden dezelfde regels zoals op de speelpleintjes: je kan er dan alleen sporten met je gezinsbubbel of alleen met telkens twee dezelfde personen. Er mogen niet meer dan 6 personen op het beachvolleybalveld, 6 personen op het multisportveld en 8 op het skatepark zijn. De politie controleert hierop en schrijft boetes uit bij een overtreding.

Het calisthenicspark (waar je kan trainen met je eigen lichaamsgewicht) blijft gesloten omdat we dit beschouwen als een fitness. De metalen buizen worden veel aangeraakt (net zoals speeltuigen) en dat zorgt voor besmettingsgevaar. 

COVID 19 - belangrijk bericht over je rijbewijs

Naar aanleiding van de COVID 19-crisis besliste de FOD Mobiliteit dat je tot 30 september 2020 mag blijven rijden met volgende rijbewijzen :

 • voorlopige rijbewijzen die vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
 • Europese (niet-Belgische) rijbewijzen die vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
 • rijbewijzen waarbij de vakbekwaamheid (code 95) vervalt tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
 • rijbewijzen waarbij de medische keuring vervalt tussen 16/03/2020 en 30/09/2020
 • rijbewijzen die op proef afgeleverd zijn na medische of psychologische herstelonderzoeken en die vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020

De Belgische politiediensten zijn op de hoogte van de nieuwe richtlijnen.  Je kan hier een verklaring downloaden die je bij controle in het buitenland kan voorleggen.

Volgende attesten blijven geldig tot 30/09/2019 als ze vervallen tussen 16/03/2020 en 30/09/2020 :

 • attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
 • deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

Voor de rijopleidingen is het volgende beslist :

 • Als de geldigheid van je theoretisch examen vervalt na 15/03/2020 mag je tot 31/12/2020 praktisch examen doen zonder opnieuw te moeten slagen voor theoretisch examen.
 • Heb je een voorlopige rijbewijs dat vervalt tussen 16/03/2020 en 30/09/2020 dan kan je blijven oefenen tot 30/09/2020. Je kan het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020 zonder bijkomende lessen te volgen.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de FOD Mobiliteit.

Alles wat je moet weten over mondmaskers

Weet jij hoe je een mondmasker moet dragen? Wil je weten hoe je er zelf kan maken? Wil je een handgemaakt exemplaar bestellen? Alles wat je moet weten over mondmaskers lees je hier.

Willen we een nieuwe opflakkering van het coronavirus vermijden, dan zullen we met zijn allen mondmaskers moeten dragen op plaatsen waar we de sociale afstand niet kunnen houden. De gemeente Essen voorziet alvast voor elke inwoner één exemplaar. Lees er alles over via deze link

Maar aan één mondmasker heb je niet genoeg. Het gemeentebestuur gaat aan de slag om mondmaskers te maken en jij kan hierbij helpen!

De Nationale Naaiactie

In afwachting van de huis-aan-huis verdeling van de Essense mondmaskers roepen we iedereen op om deel te nemen de Nationale Naaiactie. Jij kan helpen met het maken van mondmaskers. De gemeente zorgt ervoor dat je materiaal krijgt en bezorgt het nadien aan zij die nood hebben aan mondmaskers.

Klik hier voor de Nationale Naaiactie

Hoe bestel ik een handgemaakt mondmasker?

Ben je niet handig met naald en draad en heb je dringend vanwege je beroep of een andere reden een mondmasker nodig? De vrijwilligers van de Nationale Naaiactie maken er een voor jou! 

Vul het formulier in om een mondmasker te bestellen

Hoe gebruik ik een mondmasker?

Een mondmasker hebben is één ding. Het correct gebruiken is net zo belangrijk!

https://www.youtube.com/embed/5WAZhcYu0d4

Klik hier voor het correct gebruiken van een mondmasker

Hoe gebruik ik mijn sjaal als mondmasker?

Heb je nog geen mondmasker? Maak je geen zorgen, zonder dat je het weet heb je al verschillende mondmaskers in huis. Je hoeft immers echt niet handig te zijn om een sjaal, grote zakdoek of bandana voor je mond en neus te binden.

https://www.youtube.com/embed/_DIo0eOlpCo

Alle informatie over de mondmaskers vind je ook via:
https://www.essen.be/thema/2078/iedereen-een-mondmasker 

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®