Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Verkiezingen 2019

Federale, regionale en Europese verkiezingen

De stemming is verplicht voor alle meerderjarige Belgen en voor alle niet-Belgen die zich inschreven op de kiezerslijst.

Wanneer

Zondag, 26 mei 2019 tussen 8.00 en 16.00 u 

Waar

Je moet gaan stemmen in de plaats waar je op 01/03/2019 ingeschreven staat.  Essen wordt onderverdeeld in verschillende kieswijken.  Het adres van het bureau waar jij je stem moet uitbrengen zal vermeld zijn op je kiesoproepingsbrief.

Wettig afwezige kiezers

De stemming is verplicht; je bent wettig afwezig als je vooraf bij de dienst burgerzaken laat weten om één van volgende redenen niet te kunnen stemmen :

  • omwille van medische redenen : je bewijst dit met een medisch attest
  • omwille van beroepsredenen : je bewijst dit met een attest van de werkgever
  • je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger : de burgemeester maakt hiervoor een verklaring op
  • je bent van je vrijheid berooft : je hebt een attest van de directeur van de instelling
  • omwille van je geloofsovertuiging : je hebt een attest van de religieuze overheid
  • omwille van studieredenen : je hebt een attest van jouw onderwijsinstelling
  • omwille van een toeristisch verblijf in het buitenland : je hebt een bewijs van je reis of legt een verklaring op eer af

Bezorg je kiesoproepbrief samen met het attest dat jouw afwezigheid bewijst bij de dienst burgerzaken of meld  je afwezigheid via het E-loket en bewaar zelf het attest van afwezigheid.

Volmacht geven

Als je om één van bovenstaande redenen niet kan stemmen en je hebt daar een bewijs van, dan kan je volmacht geven.  Je kan het volmachtformulier afhalen bij de dienst burgerzaken of op deze pagina downloaden. 

Geef je volmacht omdat je om toeristische reden afwezig bent, dan moet je een apart attest afhalen bij de dienst burgerzaken.

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Geef jouw kiesoproepbrief, het attest van afwezigheid en het volmachtformulier mee met de persoon die in jouw plaats gaat stemmen.  Let op : de gemachtigde moet jouw stem uitbrengen in jouw kieslokaal.

Oefenen

Vanaf april kan je in de hal van het gemeentehuis, in de Bibliotheek en in het Lokaal Dienstencentrum 't Gasthuis het elektronisch stemmen oefenen.

Meer info

https://verkiezingen.fgov.be/

Gezocht (m/v/x): jobstudenten zomervakantie 2019

Word je dit jaar minstens 18 jaar oud? Ben je sociaal, klantvriendelijk en werk je nauwkeurig? Ben je een gemotiveerde student die graag wat bijverdient? Dan is een toffe zomerjob bij het gemeentebestuur van Essen misschien écht iets voor jou!


Hier vind je het sollicitatieformulier terug. 

Bezorg je kandidatuur ten laatste op vrijdag 26 april 2019, tegen ontvangstbewijs, via mail of per aangetekend schrijven aan:

Gemeentebestuur Essen
Heuvelplein 23
2910 ESSEN

Meer info: Nadia Van den Dorpel, personeelsdeskundige, tel. 03 670 01 33, [email protected]

Grootouders die kleinkinderen iets willen nalaten

Grootouders kunnen op verschillende manieren iets geven of iets nalaten aan hun oogappels. Naargelang de situatie en het vermogen van de grootouders kan men ervoor kiezen om dit al dan niet tijdens het leven te doen.

Geregeld door de grootouders
Grootouders kunnen per kleinkind tot € 12500 overmaken via bankgift zonder er schenkbelasting betaald moet worden. Zelfs bij overlijden binnen de drie jaar betaalt het kleinkind geen erfbelasting als het niet meer dan € 12500 erft.

Wil de grootouder het bedrag nog niet afstaan tijdens het leven, dan zijn er andere mogelijkheden. Je kan het bedrag dat je wil nalaten aan de kleinkinderen opnemen in een testament. Zie je het niet zitten om een testament op te maken, dan kan je de kleinkinderen aanduiden als begunstigde van een beleggingsverzekering. Zolang je leeft, blijf je uiteraard baas over je eigen geld. De begunstiging kan tevens op ieder moment gewijzigd worden zonder dat je de personen naar wie het zou gaan hierover moet inlichten. Bij overlijden wordt de belegging rechtstreeks aan de vermelde begunstigden uitbetaald. Zolang je niet meer dan € 12500 per kleinkind nalaat, wordt geen erfbelasting betaald. Wil je meer nalaten aan de kleinkinderen dan is de erfbelasting in rechte lijn van toepassing.

Het kan natuurlijk aangewezen zijn dit met de eigen kinderen te bespreken. Er wordt verwacht dat deze hier echter geen probleem mee zullen stellen zolang de gelijkheid tussen erfgenamen wordt gerespecteerd.

Keuze door ouders
Stel dat de grootouder niets geregeld heeft en het kind wil zelf dat de erfenis naar het kleinkind gaat, dan kan het kind van de overledene de erfenis verwerpen. Deze generatiesprong zorgt er dan voor dat er slechts één keer erfbelasting wordt betaald. Het probleem is wel dat je de volledige erfenis moet verwerpen, je kan niet kiezen om bijvoorbeeld het onroerend goed te behouden en enkel het spaargeld naar het kleinkind te laten gaan.

Sedert 1 september 2018 kan je in Vlaanderen kiezen voor de doorgeefschenking. Hierdoor kan het kind een deel van de erfenis doorgeven aan het kleinkind. De schenking gebeurt in twee stappen: bij het overlijden van de grootouder gaat de nalatenschap naar het eigen kind dat hierop erfbelasting betaalt. Het kind kan de nalatenschap, of een deel ervan, doorschenken naar het kleinkind. Als dit binnen het jaar gebeurt dan is er geen schenkbelasting verschuldigd. De tussengeneratie beslist zelf welk deel er belastingvrij naar de kleinkinderen gaat, maar betaalt wel erfbelasting op de volledige nalatenschap.

Zowel bij de generatiesprong als bij de doorgeefschenking ligt de beslissing bij de tussengeneratie en niet bij de grootouders zelf.

Uit de regio

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®