Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

1000 bomen: plant je mee?

Heb je nog plaats voor een boom in je tuin? Teken in op de eerste samenaankoop van inheemse hoogstam(fruit)bomen van Regionaal Landschap de Voorkempen! Je betaalt maar 20 euro per boom. Je krijgt dan plantgoed tussen 2,5 en 3 meter hoogte zonder kluit, een steunpaal van 1,5 meter en een boomband.


Plant een boom, samen zorgen we voor meer groen

Negen procent van de ruimte in Vlaanderen bestaat uit tuinen. Ze hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Jouw tuin, klein of groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat.

Waarom kiezen voor streekeigen soorten?

Streekeigen en autochtone planten zijn bomen en struiken die al lang in onze gebieden groeien en goed aangepast zijn aan de bodem en leefomstandigheden waardoor ze een grotere overlevingskans hebben dan ingevoerde soorten. Hun groei- en bloeicyclus is afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora. Goed voor de bloemetjes en bijtjes met andere woorden.

Hoogstam(fruit)bomen zijn als kleine landschapselementen een trekpleister voor allerlei nuttige en leuke diersoorten zoals kleine bonte specht, boomkruiper, vleermuizen, mieren, hommels en ga zo maar door. Ze zijn het hele jaar door een thuis voor tal van insecten.

Praktisch

Kies tussen winterlinde, gewone beuk, tamme kastanje, zwarte els, winter- en zomereik.
Bij de hoogstamfruitbomen bestaat de selectie uit James Grieve (appel), Clapp’s Favourite (peer), Broechemse perzik, Broechemse kers en Anna Späth (pruim). 

Op de website www.rldevoorkempen.be kom je meer te weten over elke soort. Hou er rekening mee dat bomen plaats vragen. Zeker voor de solitaire bomen moet je op 10 x 10 m² per boom rekenen.

Bestel je plantgoed via het bestelformulier op www.rldevoorkempen.be tot uiterlijk 11 november. Op zaterdag 7 december haal je je bestelling tussen 9.30 en 12.00 op in Kapellen, Ranst of Wuustwezel samen met onderhoudsinstructies per soort.

BESTEL HIER JE BOMEN

Soepelere voorwaarden voor een sociale lening

Vanaf 1 september 2019 zijn de toekenningsvoorwaarden voor de woonkredieten van het Vlaams Woningsfonds verruimd. Een belangrijke wijziging is de hogere maximum toegelaten verkoopvoorwaarden van woningen.

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop hypothecair krediet voor:

 • de aankoop van een woning of appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
 • het behoud (ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning) van een woning of appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
 • het uitvoeren van werken aan een woning of appartement.

Vanaf 1 september 2019 worden de toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd.

 • Een belangrijke wijziging is de hogere maximum toegelaten verkoopwaarden van de woningen in diverse steden en gemeenten. Afhankelijk van de ligging van de woning of het appartement stijgt de toegelaten verkoopwaarde met 10 % of 20 %. Ter illustratie: voor een gezin met 2 kinderen bedragen deze waarden vanaf 1 september aanstaande respectievelijk 244.200,00 euro of 266.400,00 euro.
 • Voorts wordt de bijkomende verhoging die is voorzien voor een kind jonger dan zes uitgebreid naar alle kinderen jonger dan zes jaar.

 

Bij het Vlaams Woningfonds kan je lenen tot 100% van aankoopprijs of de waarde van de woning indien deze lager ligt. Vanaf september 2019 kan eventueel worden bijgeleend voor de registratierechten en notariskosten.

De rentevoet is bijzonder gunstig en bovendien niet afhankelijk van de looptijd van het krediet of het afsluiten van bijvoorbeeld bijkomende verzekeringen. Men geniet onmiddellijk van dit tarief, onderhandelen hierover hoeft dus niet!

Andere belangrijke troeven van onze woonkredieten zijn:

 • beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten;
 • kosteloze schatting;
 • geen bancaire verplichtingen;
 • lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten.

Wanneer je een woning wenst te huren in Vlaanderen kan je voor de financiering van de huurwaarborg bij het Vlaams Woningfonds ook terecht voor een renteloze huurwaarborglening (met uitzondering van sociale woningen).

Alle geactualiseerde informatie over de kredieten van het Vlaams Woningfonds, de ruime openingsuren, de telefoonnummers en (e-mail)adressen van de diensten vindt u op de website www.vlaamswoningfonds.be. Interesse? Maak (online) een afspraak.

Gerestaureerde douaneloods krijgt lichtdoorlatende zonnepanelen

De eerste 84 van in totaal 450 zonnepanelen zijn geleverd. Het dak van de douaneloods had in het verleden een lichtstraat dat over de hele lengte liep. In 2019 komt de lichtstraat terug maar dan moderner. In de glazen platen zitten zonnecellen verwerkt die het gebouw van energie voorzien.

Provincie maakt waterlopen in Essen klaar voor natte najaarsperiode

De provincie wil tegen de 'natte herfst' al haar onbevaarbare waterlopen ruimen. Het gaat om een netwerk van 2.400 km waterlopen waaruit de provincie Antwerpen overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen haalt. Dit onderhoud kost jaarlijks 5 miljoen euro. Ook Essen komt aan de beurt.

De provincie is beheerder van de meeste onbevaarbare waterlopen. De vlotte doorstroming van de waterlopen is cruciaal. Te veel kruid, zwerfvuil of andere obstakels in een waterloop brengen de vlotte doorstroming in gedrang en kunnen tot overstromingen leiden. De provincie zorgt ervoor dat door jaarlijks onderhoud het water terug zijn weg vindt. Ook houdt ze doorheen het jaar meer dan 300 vuilroosters proper. Soms worden oevers hersteld of wordt er slib geruimd.

Helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. De klimaatsverandering en de bebouwing/verharding van beschikbare ruimte spelen daarin een belangrijke rol.

Wateroverschot en watertekort?

De laatste jaren kampen we met een meer grillig klimaatfenomeen van erg hoge en erg lage waterstanden. Er is een verschuiving gaande waarbij het managen van watertekorten en – overschotten de boventoon voert. Die verschuiving is ook merkbaar in de manier waarop de kruidruiming gebeurt. Door de droogte worden de zomermaaiingen beperkt om de natuur en de landbouw toch zo lang mogelijk van het nodige water te kunnen voorzien.

Het ziet ernaar uit dat de najaarsruiming wel intenser moet. In kleinere waterlopen lijken planten, die je normaal alleen langs de kant van de waterloop aantreft, nu ook de uitgedroogde beddingen in te palmen. Ook in waterlopen die door kwel (grondwater dat aan de oppervlakte komt) worden gevoed, stellen we een sterkere kruidgroei vast door het warme weer.

Onderhoud in onze gemeente

In onze gemeente onderhoudt de provincie de Kleine Aa, Roosendaalse Vaart, Molenbeek, Biesebeek en Spillebeek. Ben je buur van een waterloop, dan dien je voldoende afstand tot de waterloop te respecteren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

70% van de waterlopen kan machinaal geruimd worden. De planning van de najaarsruiming gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid. Meer info over het onderhoud en de gebruikte technieken vind je op provincieantwerpen.be/waterlopenof op het Geoloket Waterlopen. Zie je iets dat de vlotte doorstroming verhindert, dan kan je dat signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be.

Student op kot, en wat met de verzekeringen?

Meer dan 235.000 jongeren studeren in Vlaamse hogescholen en universiteiten. 

In Brussel — de grootste studentenstad van het land — zijn er ook nog eens 80.000 studenten. Ongeveer 40% ervan gaat ook op kot. Als ouder van een nieuwe kotstudent vraag je je wellicht af of je op vlak van verzekeringen stappen moet ondernemen...

Een nieuwe fase in het opvoeden

Zoon- of dochterlief gaat studeren in een hogeschool of universiteit en … gaat ook op kot. De keuze van het juiste kot was wellicht niet eenvoudig, want er moest gezocht worden naar een goed compromis tussen grootte, bereikbaarheid, comfort én budget. Maar het is gelukt! Er breken spannende tijden aan: voor de jongere die straks nog meer op eigen benen gaat staan, en voor de ouders die nog meer moeten loslaten.

In de ene studentenstad verloopt deze zoektocht al vlotter dan de andere. Soms moet je nogal creatief te werk gaan. In Gent wordt bvb. vaak de voorwaarde opgelegd om je domicilie officieel aan te passen, vooraleer je iets kan huren binnen de stad. Let met zo'n zaken op en weeg absoluut eerst alle voor- en nadelen af vooraleer je op zo'n voorstel ingaat... Een aanpassing van een officieel verblijfsadres in het rijksregister, ook al zou het maar voor even zijn, heeft namelijk nogal wat directe en indirecte gevolgen. Voor de ouders daalt bvb. het aantal kinderen ten laste, terwijl zoon- en/of dochterlief nu best wat maatregelen op eigen naam treft (denk aan mutualiteit maar bvb. ook de familiale verzekering,...)

Als huurder van een studentenkot ben je verantwoordelijk voor schade aan het kot, of voor schade bij derden. Schade is niet ondenkbeeldig, want brand, waterschade, implosie van een tv … kunnen net als in je huis, ook in een kot dat je huurt optreden. Ook schade aan derden is mogelijk: water dat naar de buren sijpelt, een uitslaande brand … De aansprakelijkheid ligt niet bij de kotbaas, maar wel bij de huurder van het kot. Daarvoor is een woningverzekering nodig én sinds januari 2018 zelfs wettelijk verplicht (de huuraansprakelijkheid).

Er zal bij huur ook een huurwaarborg gevraagd worden, waarbij ook jouw vertrouwde financiële adviseur kan helpen. Heb je meerdere kinderen die kort na elkaar op kot gaan? Plan een gesprek in om eventueel de mogelijkheden te bekijken iets aan te kopen i.p.v. jaar na jaar te moeten huren!

Aparte woonverzekering nodig voor een kot?

Meestal volstaat je huidige woonverzekering, want het huren van een kot wordt vaak (al dan niet gratis) meeverzekerd in de brandverzekering van je eigen huis (de hoofdverblijfplaats). Je kind moet dan wel nog op je adres gedomicilieerd zijn. Vraag het voor de zekerheid na bij je adviseur of hier bijkomende kosten aan verbonden zijn.

En de inboedel?

Meubels, laptop, smartphone, tablet … al deze zaken worden best ook verzekerd. De inboedel is meestal meeverzekerd in je eigen woningverzekering, ook op verplaatsing, maar controleer toch maar even of het verzekerde kapitaal volstaat om de eigen inboedel en die van zoon of dochter te dekken... Of vraag de blokpolis van de verhuurder op, om te kijken of daarin reeds maatregelen genomen zijn!

Ook bij diefstal?

De diefstaldekking van je woonverzekering geldt niet of slechts beperkt voor een studentenkot. Die kan je in veel gevallen wel laten uitbreiden, indien gewenst.

Speciale gevallen
 • Sommige studenten huren samen een huis (cohousing) in plaats van aparte kamers,
 • Wie huurt de kamers: de ouders of de jongere?
 • De studentenkamer wordt ‘onderverhuurd’ aan een andere student,
 • Een studieperiode in het buitenland van langer dan 3 maanden.

Het is daarom zeker aan te raden om contact op te nemen met je verzekeringsmakelaar om deze nieuwe levensfase aan te kondigen. Alleen hij kan jullie ganse verzekeringspakket onder de loep nemen om na te kijken of alles in orde is voor het studentenkot. Zo kan je jouw zoon- of dochterlief met een gerust hart aan het nieuwe avontuur laten beginnen. 


Bron & Inspiratie: Makelaarsvereniging AQUILAE

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®