Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

KMI zoekt vrijwillige waarnemers in Essen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is op zoek naar een plichtbewuste waarnemer in Essen. Het instituut zoekt iemand die dagelijks meteorologische gegevens noteert en doorstuurt. Word jij straks onze Essense Frank Deboosere of Sabine Hagedoren?


Het KMI maakt naast geautomatiseerde weerstations gebruik van manuele
weerstations om klimaatstudies te doen. Essen heeft een van de langstlopende reeksen van waarnemingen voor het klimatologisch netwerk van het KMI. Sinds 1912 kunnen zij op data rekenen vanuit onze gemeente. Er is wat onzekerheid over het voortbestaan van deze metingen, dus doet het KMI een oproep aan Essenaren om een manueel station te beheren.

Wat houdt dit in?

Het KMI installeert bij een waarnemer een regenmeter om de neerslag van de afgelopen 24 uur te meten. Dat doe je telkens om 08.00 uur ’s ochtends. Een medewerker installeert eventueel een thermometerhut om dagelijks de maximale en minimale temperaturen te meten.

Waar moet je aan voldoen?

Je moet een vlak en open stuk gazon hebben en er mogen geen obstakels te dicht bij het meetstation staan. In de regel is dat op een afstand van minstens drie maal de hoogte van het object. Bij een boom van 5 meter is dat dus een afstand van 15 meter tegenover de meetinstrumenten. Je moet de dagelijkse meting kunnen garanderen tussen 07.30 en 8.00 uur ‘s ochtends. Je kan niet te vaak afwezig zijn en hebt dus minstens één vervanger nodig. Je moet ook over een telefoon beschikken om dagelijks de waarnemingen (gratis) door te bellen. Deze taak is niet vrijblijvend. Het KMI verwacht dat de gegevens alle dagen van het jaar op een vast tijdstip tot bij hen geraken. Daarom is het beter om dit met een team te doen. Als je ziek bent of met vakantie, dan kan iemand anders jouw taken overnemen.

Contacteer het KMI

Heb je interesse, neem dan contact ,op met het KMI. Zij bezorgen je een inschrijvingsformulier, een vragenlijst en na inschrijving een handleiding en brengen een bezoek aan jouw tuin. Ben je uiteindelijk een officiële waarnemer geworden, laat het de redactie van Essen Info weten via [email protected].


Contactpersonen KMI

[email protected] • [email protected] 

Foto: KMI

Sluikstortplaats van groenafval wordt een speel- en rustruimte

De gemeente zal samen met de Bosgroep Antwerpen Noord het bosje aan de Suzannalaan opwaarderen tot een plek waar kinderen kunnen spelen en waar de buurt tot rust kan komen.

In het bos ligt een open plek die al geruime tijd wordt gebruikt als sluikstortplaats van groenafval. De gemeente wil dit stukje transformeren tot een speel- en rustruimte met banken en natuurlijke speelelementen. De al aanwezige loofbomen en de nieuwe aanplantingen zullen de ecologische waarde van het bos verhogen.

Welke werken voeren we uit?

Najaar 2019

 • We vellen overhangende bomen langs het bestaande wandelpad.
 • We kappen een strook van 5 meter naast de weg.
 • We dunnen bestaande dennen uit.

Voorjaar 2020 in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen Noord en de buurtbewoners                (een exacte datum wordt later nog meegedeeld):

 • Aanplanten van linde en wintereik om de soortendiversiteit te verhogen.
 • Aanplanten van inheemse struiken langs de strook van 5 meter die eerder werd gekapt.
 • Ten slotte ruimen we het sluikstort van groenafval op.

Voorjaar 2020

 • De gemeente plaatst banken, vuilnisbakken, speelgroen en een informatiebord.

 
Met de opwaardering van dit speelbos roepen we een halt toe aan het storten van groenafval en creëren we een meerwaarde voor de buurt.

Beperkte verkeershinder

Wegens vellingswerken zullen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019 de Suzannalaan en de Eekhoornlaan af en toe versperd zijn en dat tussen 08.30 en 16.00 uur. Er is geen omleiding voorzien. 

Essen heeft nu ook een G-café

Op vraag van ouders van een kind met een beperking, organiseerde de gemeente Essen op 23 oktober voor de eerste keer een G-café. Ouders konden er hun kennis en ervaring delen en de gemeente en de Christelijke Mutualiteit gaven er informatie over de ondersteuningsmogelijkheden.

De drijvende kracht achter het G-café zijn de beheerders van de Facebookgroep 'Ouders van G-café Essen'. Anja Van Eekelen, een van de beheerders van de groep, geeft meer uitleg.

"De Facebookgroep is een digitale mogelijkheid voor de ouders om contact te leggen met elkaar, nuttige informatie te delen en elkaar te ondersteunen."

De gemeente regelt dan weer de praktische zaken om een G-café te organiseren.

"Wanneer er veel vragen zijn over een bepaald onderwerp, dan geeft de Facebookgroep dit door aan de gemeente. De ouders reiken de onderwerpen aan en de gemeente geeft antwoorden op het eerstvolgende G-café", vertelt schepen van G-beleid Brigitte Van Aert.

Het belangrijkste doel van het G-café is dat ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en gewoon gezellig samen kunnen zijn. Het eerste G-café was alvast een warme avond met fijne ontmoetingen. Samen met de ouders wil de gemeente Essen stap voor stap groeien in dit initiatief.

Volgende G-café in maart 2020

Het tweede G-café zal plaatsvinden bij het zorginitiatief 'Perron-Geluk', Stationsstraat 202. Die avond zullen we informatie geven over dagbesteding voor kinderen met een beperking in Essen en omstreken. Een exacte datum is nog niet bekend, maar dit zal vermoedelijk in de maand maart 2020 zijn. Op de Facebookpagina van de Ouders van G-café Essen komt de juiste datum te staan zodra dit bekend is.

Meer info?

Ophaling aan huis van asbest

Vanaf maandag 4 november 2019 kan je door Igean hechtgebonden asbestmaterialen aan huis laten ophalen. Je kan aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken of containers en beschermingsmateriaal bestellen om zo hechtgebonden asbest in je woning te laten afvoeren.

De Vlaamse Regering heeft de opdracht aan OVAM gegeven om een asbestafbouwbeleid uit te werken zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt.

Daarom organiseert Igean in samenwerking met het lokaal bestuur een ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmaterialen. Dankzij budgetten die vanuit de gemeenten en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen inwoners aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden* asbest in hun woning af te voeren.

Waarom asbest verwijderen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Samen verslaan we het asbestbeest!

De gemeente Essen en Igean, in samenwerking met OVAM helpen je graag om veilig en vakkundig je woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.                   

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Praktische informatie

Het project start op 4 november! Alle informatie over het verwijderen van hechtgebonden asbest vind je via de website:

www.igean.be/asbest 

Extra informatie vind je op www.asbestinfo.be

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

Gemeente herstelt drempels in de Beliestraat

Van maandag 28 oktober tot en met woensdag 13 november herstelt de gemeente de drempels in de Beliestraat. De drempels worden geplaagd door verzakkingen of ophogingen waardoor plassen blijven staan en er schade kan optreden aan voertuigen.

Timing per locatie (kan gewijzigd worden bij slechte weersomstandigheden)

 1. kruispunt met Magerbeek van 28/10 tot en met 31/10
 2. kruispunt met Werf van 04/11 tot en met 06/11
 3. drempel t.h.v. huisnummer 134 van 07/11 tot 07/11
 4. drempel t.h.v. Oude Baan van 08/11 tot 08/11
 5. drempel t.h.v. Heuvelplein van 12/11 tot en met 13/11

Omleidingen (de nummers komen overeen met de timing hierboven)

Algemeen: fietsers kunnen elke werf passeren als zij afstappen en het voetpad gebruiken. De ophaaldiensten zijn op de hoogte van de werken en zullen het afval ophalen. Bewoners die aan een drempel of plateau wonen vragen we om de auto in de straat te parkeren in plaats van op de oprit.

 1. Kruispunt Magerbeek: de bewoners van de Magerbeek moeten via de Hofstraat rijden. Het kruispunt is niet toegankelijk voor voertuigen. Gelieve de omleidingen te volgen.
 2. Kruispunt met Werf: de bewoners van de Werf en de Olympialaan moeten via de Oude Baan wegrijden. Het kruispunt is afgesloten voor alle verkeer.
 3. De Beliestraat is t.h.v. huisnummer 34 afgesloten voor alle verkeer. De nodige omleidingen zijn voorzien.
 4. Vanuit de Beliestraat zal het op 8/11 niet mogelijk zijn om het kruispunt Oude Baan/Kerkstraat te gebruiken. Gelieve de omleidingen te volgen.
 5. Vanuit de Beliestraat zal het op 12 en 13/11 niet mogelijk zijn om het kruispunt Beliestraat/Heuvelplein te gebruiken. Gelieve ook hier de omleiding te volgen.

Heb je nog vragen? Contacteer dan de dienst Openbare Infrastructuur.

Bosrandactie 2019

Elke Essenaar die in een bos woont, kan bij Bosgroep Antwerpen Noord aan een interessant tarief een plantenpakket aankopen om de bossen mooier, diverser en weerbaarder te maken.

Onderaan deze pagina vind je een PDF met meer informatie en een bestelformulier. Je bestelling geef je voor 18 november per mail door aan [email protected] of telefonisch via 03 355 09 40. Als lid van Bosgroep Antwerpen Noord krijg je 60% korting op het plantsoen.
Je kan je plantpaketten afhalen op volgende locaties:

 • Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 in Ranst op vrijdag 29/11 tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • Provinciaal groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee op vrijdag 29/11 tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • Boomkweker Op de Beeck, Lierbaan 108, 2580 Putte op zaterdag 30/11 tussen 09.00 en 12.00 uur.

Download:

Website Lagere School College Essen

De Lagere School College Essen is een begrip in de regio door de unieke ligging alsook de unieke aanpak die ze hanteren. Daarom zochten ze naar een geschikte partner om een nieuwe website te ontwikkelen die de werking en visie van de school op een speelse maar moderne manier kan verduidelijken. Het was tevens ook belangrijk dat de nieuwe partner niet enkel oog heeft voor het uiterlijk van de website maar ook het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de website naar een hoger niveua kan tillen, zowel voor de bezoekers als voor het eigen personeel.
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek was het voor hen meteen duidelijk dat 2BuildIT hiervoor de geschikte partner is en daarom werd deze leuke maar uitdagende opdracht dan ook aan ons toevertrouwd.

Programmeren, overleggen en testen

De oude website werd grondig doorgenomen en geanalyseerd en op basis daarvan werd een structuur en basisdesign uitgewerkt voor de nieuwe website. Na het nodige ontwerpen en programmeren begon de nieuwe website stilaan vorm te krijgen en werd hij samen met de klant aan een eerste grondige evaluatie onderworpen. Er werden nog enkele belangrijke beslissingen genomen en vervolgens werd de website verder uitgewerkt.
Ondertussen beschikte de klant over een test-url zodat ze alvast de content konden aanvullen alsook de verdere ontwikkelingen op de voet konden volgen.

Verdeel en heers

Door elke leerkracht een apart account te geven op het platform en dit vervolgens aan het schoolaccount te koppelen, kunnen ze zelfs tijdens hun uitstappen via de smartphone foto's uploaden en deze tegelijk voorzien van een passend verslag. Met labels kunnen verslagen vervolgens gecategoriseerd en aan elkaar gekoppeld worden. Per bericht kan met een eenvoudige klik gekozen worden via welke kanalen het bericht mag verspreid worden. Zoveel mogelijk mensen bereiken voor het volgende schooltoneel? Klik. Een verslagje van een uitstap dat enkel bedoeld is voor de ouders? Klik.

Genieten

Geen gedoe meer met het bepalen van de structuur van artikels, want dit wordt automatisch geregeld. Enkel wat tekst, foto's en/of documenten uploaden en verder genieten van het aangename werk of de uitstappen met de pupillen.

De website is te bekijken op https://lagercollegeessen.be.

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®