Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Ophokplicht voor pluimvee verlengd

Deel je wensen met heel Essen via essenwenst.be

We leven in bijzondere tijden. En die vragen om veel steun en warme wensen. Om ze te helpen verspreiden, lanceert het gemeentebestuur het platform www.essenwenst.be.

‘Essen wenst’ laat Essenaren toe om mede-inwoners – familieleden, geliefden, vrienden, buren … – een hart onder de riem te steken met een warme digitale kerst- of nieuwjaarsboodschap.

www.essenwenst.be

Opdeling per wijk

Verras je naasten met een hartverwarmende eindejaarswens! Je kan op www.essenwenst.be gewoon een tekstje versturen, maar net zo goed een foto of een filmpje. Voer jouw gegevens in en die van de bestemmeling, en wij bezorgen je internetboodschap ‘aan huis’! Of deel je ingevoerde wens zelf via de sociale media.

Een filter helpt je om boodschappen te zoeken op naam of per wijk (Centrum & Statie, Heikant, Hoek, Horendonk en Wildert). Misschien zit er wel een verrassende kerstwens voor jou tussen?

Neem je nieuwjaarsliedje op

Zingen aan huis kan dit jaar helaas niet. Maar je kan wel jouw liedje met nieuwjaarswensen opnemen en versturen via www.essenwenst.be. Vink aan dat dit 'een video is van zingende kinderen', zodat je ze makkelijk kan terugvinden op de website. 

Alle wensen moeten eerst worden goedgekeurd door het gemeentebestuur voor ze online komen te staan. Nadien krijg je een mail zodat je je wens kan bekijken en delen via je eigen socialemediakanalen.

21 december ’20 (ma)
Nieuwsoverzicht

Mountainbikenetwerk Grenspark Kalmthoutse Heide: een stand van zaken

Het nieuwe mountainbikenetwerk in het Grenspark heeft veel positieve maar ook enkele negatieve reacties gekregen. Het Grenspark geeft een stand van zaken.

Grenspark Kalmthoutse Heide heeft in oktober samen met de partners Gemeente Woensdrecht, Gemeente Kalmthout, gemeente Essen, Gemeente Stabroek, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Evides Waterbedrijf , Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en Sport Vlaanderen een nieuw mountainbike netwerk geopend. Na de opening hebben we veel reacties ontvangen. Positieve reacties over de mooie uitdagende routes, maar ook veel vragen over onder andere de toegankelijkheid van het bos en de toertochten. Samen met alle partners en gebruikers willen we tot voor iedereen goede oplossingen komen.

De routes

Het Grenspark heeft in 2020 de vergunning gekregen om het MTB netwerk op te richten, binnen een streng gereguleerde context van Europees beschermde natuur. Het MTB netwerk bestaat uit vier routes: Stoppelbergen (6 km), Wildernissen (9 km), Staartse Heide (6,1 km) en Volksabdij (5,6 km).

In totaal levert dat 26 km single track op: smalle, en uitdagende paden met de nodige bochten en hoogteverschillen, maar niet te technisch. Zo kunnen veel mountainbikers er terecht.

De routes zijn gelegen in bosgebieden op plaatsen waar de natuur wel wat recreatiedruk aankan. Zo worden de kwetsbare heideterreinen in het rustgebied van Grenspark Kalmthoutse Heide ontlast.

Verbindingslus

Om de vier MTB routes vanuit diverse plaatsen te bereiken is in samenwerking met ‘Sport Vlaanderen’ een verbindingslus van ruim veertig kilometer aangelegd. Deze route loopt zowel over Belgisch als Nederlands grondgebied en vormt de ideale rit langs de prachtige natuur van Grenspark Kalmthoutse Heide. De route is in beide richtingen te volgen via de gele bebording. Op dit moment zijn we nog bezig met de optimalisatie van zowel de bebording van de gele route als de bebording van de vier aangelegde MTB routes.

Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): “We hebben gemerkt dat er veel onrust is bij mountainbikers over de nieuwe routes en de communicatie over waar wel en niet gefietst mag worden. Ook wandelaars laten van zich horen omdat zij menen dat ze worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. De nieuwe structuur is er niet voor niets gekomen. Met de aanleg ervan, de onderhandelingen met alle partners heeft jaren geduurd, willen we de kwetsbare gebieden binnen ons park ontzien. Daar moet de natuur de overhand hebben en ongestoord haar gang kunnen gaan.”

Openbare wegen en paden

Op dit moment is het toegestaan te fietsen op de MTB routes en openbare wegen in de natuur. Deze wegen bieden ook de mogelijkheid om de route in te korten, sneller naar huis te keren bij pech, of om even af te wisselen tussen de intensieve routes en eenvoudiger paden. Om het voor alle gebruikers inzichtelijk te maken, zal er een kaart verspreid worden waarop precies te zien is in welke gebieden er gefietst mag worden. In de rustzone van het Grenspark en gebieden zoals onder andere het Moretusbos, Paalberg, Ossendrechtse Duinen en Defensie terrein is het niet toegestaan om te fietsen. In deze gebieden was het ook voor de MTB routes er waren al niet toegestaan om te fietsen.

Martin Groffen: “Er komt veel feedback over de routes. Over het algemeen zijn de reacties op de aangelegde routes zeer positief. Ze bieden duidelijk de kwaliteit die we vooropstelden met het project. Er worden nog wel problemen met signalisatie teruggekoppeld. We zijn nog niet helemaal klaar met de bebording waarop staat aangegeven welke route er gevolgd kan worden. Dat zijn zaken die we nu aan het afronden zijn zodat daar meer duidelijkheid komt. Naar aanleiding van de petitie die vele malen is gedeeld, is er een overleg geweest met een afvaardiging van de MTB’ers en een afvaardiging bij de bijzondere commissie, zeg maar het beslissende orgaan van Grenspark Kalmthoutse Heide. Het overleg met mountainbikers zelf zal in ieder geval verder gezet worden. We zullen met hen en de andere betrokkenen samen de kaart in detail bespreken.”

Handhaving

Wij willen benadrukken dat het niet ons doel is streng te handhaven door middel van beboeting. Wij willen dat alle gebruikers de kans en tijd krijgen om te wennen aan de routes en de regels in het gebied. Het is wel zo dat in de eerder genoemde gebieden, waar het echt niet is toegestaan om te fietsen er wel gehandhaafd kan worden. In deze gebieden werd er echter ook al gehandhaafd voordat de MTB routes er waren, omdat het toen ook al niet was toegestaan daar te fietsen.

Lees verder op https://www.essen.be/nieuwsdetail/3113/mountainbikenetwerk-grenspark-kalmthoutse-heide-een-stand-van-zaken

Heeft u vragen of meldingen? Laat het ons weten via: https://grensparkkalmthoutseheide.com/mountainbike/

Veilig winkelen in coronatijden

Vanaf dinsdag 1 december openen de winkels in Essen opnieuw de deuren. Om dit veilig te laten verlopen, moet je een aantal regels in acht nemen.

De maatregelen

 • het dragen van het mondmasker is verplicht 

 • aan de ingang moet er ontsmettende gel staan voor de klanten  

 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene  

 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren  

 • een winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel zodat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd. Op vraag van de handelszaken, zal de gemeente een wachtzone schilderen. Handelszaken kunnen dit aanvragen via [email protected]

 • voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte 

 • winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels

 • grote winkels en winkelcentra van meer dan 400 m² zijn verplicht een toegangscontrole te voorzien. 

De aanbevelingen die het gemeentebestuur eerder gaf voor de winkelkern Nieuwstraat/Stationsstraat gelden ook bij deze nieuwe heropening. Klanten kunnen op deze manier veilig winkelen. 

Looplijnen voetpaden

De voetpaden hebben in sommige delen van de winkelkern nog steeds tijdelijk éénrichtingsverkeer. Pijlen op de stoep wijzen de juiste richting aan. Uiterst rechts houden is de boodschap. 

 • Nieuwstraat: vanaf Aldi tot aan KBC. Aan de bank komt een tijdelijk zebrapad. Ter hoogte van Aldi blijft er tweerichtingsverkeer mogelijk om de parking bereikbaar te houden. 
 • Stationsstraat: vanaf de kerk tot aan de bib. 
 • Spoorwegstraat: vanaf Café Rex tot aan Het Portret. Voetgangers die uit de trein komen, volgen ook de looplijnen. 

Volg de richtlijnen om veilig te winkelen

1,5 meter afstand houden

De afstandsregel is inmiddels wel gekend, maar blijft de belangrijkste maatregel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zowel buiten als binnen de winkel hou je 1,5 meter afstand van elkaar. Gebruik een winkelkarretje om afstand te houden.

Hou rechts aan

Als voetganger altijd rechts aanhouden, dat is een van de belangrijkste maatregelen om de heropening goed te laten verlopen. De gemeente bracht signalisatie aan om de looprichting te bepalen.

Wachtzones

Winkels mogen 1 persoon per 10 m² toelaten. Dat betekent dat je wellicht even moet wachten voor je binnen kan. Buiten de winkels zijn er wachtzones afgebakend, waar je 1,5 meter afstand houdt. De winkeltijd wordt beperkt tot 30 minuten om het wachten voor iedereen te beperken.

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht.

Individueel winkelen

Winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene. 

Parkeren

Ook bij het parkeren vragen we om voldoende afstand te houden. Er werden verschillende borden geplaatst om bezoekers hieraan te herinneren.

Volg steeds de richtlijnen op van het winkelpersoneel. Zij bepalen het aantal maximum personen aan de hand van hun oppervlakte en zien er ook op toe dat er niet te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Bedankt om met deze richtlijnen rekening te houden. Samen houden we het veilig!

Onze Bieblo(z)uil valt in de prijzen

Door de mooie samenwerking tussen de bib, de technische dienst en de IT-dienst, viel de bib van Essen in de prijzen. De bib heeft namelijk een van de mooiste Bieblohoekjes van het land.

In 116 bibliotheken inspireert de Bieblo-uil kinderen tussen 6 en 11 jaar. Na enkele kliks of swipes in het Bieblospel hebben ze een aantal verrassende boekentips te pakken. Uit de inzendingen van de fotowedstrijd kwamen twee winnaars (Beringen en Essen) met de gezelligste Bieblo-inrichting. Liselot Janssen vertelt over de betoverende Bieblohoek in hun bib. Beide bibs winnen een iPad met houder.

Een aaibare reuze-uil in bib Essen

Ook in bib Essen kijken ze vol trots naar hun handgemaakt kunstwerk. “Sinds september doet deze uil in de bib zijn werk, met succes! Kinderen worden erdoor aangezogen. Bieblo is onze nieuwste digitale dienst en we wilden die zichtbaar maken bij de kinderen en hun ouders. Zo moet meteen duidelijk zijn dat bij die tablet iets te beleven valt,” vertelt Liselot Janssen van bib Essen enthousiast. “Leo, de creatieve technieker van onze gemeente, ging aan de slag met materiaal dat hij vond in het gemeentemagazijn: een oude tafel, een boomstam, verfpotten met restjes... Behalve de tablet, gingen we de volle 100% voor recyclagemateriaal. De oogjes van de uil zijn heel mooi vormgegeven als een echte houtsculptuur.”
 
"Een meisje vertelde me dat ze goed wist wat ze wilde lezen. Ze liet zich toch verleiden tot het Bieblospel. Toen ze haar boek later terugbracht, bleek ze superblij met de boekentip."
 
"De uil in combinatie met de jungleplanten creëren een bosgevoel, waarbij de kinderen een privémomentje krijgen met de uil. De tablet zit in een houder tussen de vleugels van de uil. Hij biedt dus echt boekentips aan. We nemen als jeugdteam bewust de tijd om kinderen aan te spreken en hen nadien te vragen wat ze vonden van de boekentips. Kinderen die enkel meekomen met mama en eigenlijk geen boek gingen kiezen, nemen er nu wel eentje mee. Andere kinderen die bijvoorbeeld steevast strips kiezen, gaan nu vaak met een ander boek naar huis."
 
Bron: https://www.cultuurconnect.be/

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®