Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Rookmelders verplicht; hoe zit dat nu juist?

In woningen die verhuurd worden, was het al langer verplicht. Sinds 01/01/2020 is het in Vlaanderen in alle woningen verplicht om rookmelders te voorzien. Maar hoeveel en waar juist? Hierbij vatten we kort de verplichtingen samen.

WAAR?
--> Er moet hoe dan ook minstens één rookmelder voorzien worden per verdieping.
Let op; ook de zolders en de kelders waar de bewoners rechtstreeks toegang toe hebben vallen hier onder! 

--> Niet-direct toegankelijke zolder- of kelderruimtes waar een technische installatie staat, moeten ook voorzien worden van een rookmelder.

--> Daarnaast wordt als richtlijn gegeven om in elke ruimte die de bewoner bij brand door moet om van de slaapkamers naar buiten te vluchten, te voorzien van een rookmelder.

--> Er wordt aangeraden géén rookmelder te hangen in de garage, keuken of badkamer.

WAT VOOR ROOKMELDER?
De rookmelder moet "CE gemarkeerd" zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. De rookmelder beschikt best over een testknop en mag zowel op vervangbare als niet-vervangbare batterijen werken. Ze moeten hoe dan ook een scherp geluidsignaal produceren bij rookontwikkeling.

TIP: er bestaan ook rookmelders voor slechthorenden die werken met lichtflitsen. Het is eveneens mogelijk voor een type te gaan die onderling in verbinding staan of zelfs voorzien zijn van een spraakfunctie die u meldt in welke ruimte er rook wordt gedetecteerd. Die zijn uiteraard niet verplicht.

WIE NIET IN ORDE IS...
Elke woning die niet voldoet aan bovenstaande normen, wordt in de regel als "niet-conform" beschouwd. Het verhuren van een woning zonder rookmelders is verboden en zelfs strafbaar. 

Een woning die niet (voldoende) voorzien is van rookmelders waarin brand ontstaat, zal in principe nog altijd op dekking kunnen rekenen van zijn brandverzekeraar. Al legt elke verzekeringsmaatschappij op om als een "goed huisvader" te handelen. Als in een extreem geval de brandverzekeraar in kwestie kan aantonen (de bewijslast ligt bij hen) dat de schade beduidend minder geweest zou zijn als er wél een rookmelder geweest zou zijn, kan deze wel de uiteindelijke schadevergoeding beperken tot de vergoeding die nodig zou zijn als er wél een rookmelder zou zijn...

Beter geen risico's nemen dus, het gaat ten slotte om je eigen veiligheid!

Aanpassing tarieven afvalophaling en recyclagepark

Vanaf 1 januari 2020 zijn de prijzen van de tarieven voor de betalende fracties op het recyclagepark en de tarieven voor de diftar-ophaling van gft en huisvuil aangepast.

Het recyclagepark

In onze gemeente neemt intercommunale IGEAN de uitbating van het recyclagepark en de afvalophaling voor haar rekening. IGEAN werkt voor onze gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én opbrengsten één op één worden afgerekend met onze gemeente

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval zijn de afgelopen jaren gestegen. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur.

Vrijstelling groenafval en asbest

Voor een aantal betalende fracties voorzien we een vrijstelling: van 300 kg groenafval en 1.000 kg asbest. Deze vrijstelling blijft ook in 2020 gelden.

De afvalophaling aan huis

Ook de huidige tarieven van ophaling aan huis werden sinds de invoering van het DIFTAR-systeem niet meer aangepast. Daarom was het ook hier tijd om deze bij te sturen en voeren we vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de DIFTAR-ophaling van GFT en huisvuil. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je moet betalen.

Voor de ophaling van je GFT of huisvuilcontainer betaal je voor drie zaken: het gebruiksrecht van de container per maand, een bedrag per lediging en een bedrag per kilo afval.

Waarom een tariefverhoging

De exploitatie van een recyclagepark kost geld. IGEAN of je gemeente houdt hier dus niets aan over. Enkele afvalfracties leveren geld op zoals metalen of papier & karton. Maar de meeste afvalfracties kosten geld. Voor sommigen moet je als inwoner betalen. Hetgeen je betaalt is echter niet altijd voldoende om de kost voor de afvoer en verwerking ervan te dekken. De tarieven zijn immers ook zo bepaald om alle inwoners op een zo goed mogelijke manier te doen sorteren. Daarom betaal je veel voor afval dat niet gerecycleerd kan worden, zoals grofvuil. Andere afvalfracties zijn goedkoop, de meeste gratis. Als we alle kosten en opbrengsten samentellen kost de exploitatie van een recyclagepark nog steeds 17,7 euro per inwoner per jaar. Een gemeente met bijvoorbeeld 15.000 inwoners betaalt dus per jaar gemiddeld 265.500 euro voor de exploitatie van het recyclagepark.


Nieuwe tarieven afvalophaling

tarief per container voor huisvuil en gft40 l120 l240 l
gebruiksrecht
(per maand)
0,25 euro0,90 euro1,50 euro
per lediging0,12 euro0,30 euro0,60 euro
 huisvuil GFT
tarief per kg0,25 euro/kg0,10 euro/kg


Nieuwe tarieven recyclagepark

fractieparticulier, 2de verblijf, scholen, verenigingenKMO
grofvuil
gemengd bouw- en sloopafval
cementgebonden asbesthoudend afval
0,25 euro/kg

0,25 euro/kg
kalkplaten, grond, cellenbeton, zuiver steenpuin, vlak glas, groenafval & hout0,04 euro/kg0,25 euro/kg
piepschuim (zak 1.500 l)-5 euro/zak
plastic folie (zak 400 l)-4 euro/zak


Meer informatie?
Dat vind je op de 
website van Igean en in de afvalkrant van december 2019.

Opgelet: in de afvalkrant van december 2019 staat een fout. Met name bij de oplijsting van de nieuwe tarieven is bij het tarief per kg voor huisvuil, het oude tarief gecommuniceerd. Het nieuwe tarief per kg voor huisvuil is vanaf 1 januari ll. namelijk € 0,25 (in plaats van € 0,22).

Goed voorbereid op wintersport: met de auto én... op de piste zelf!

De winter is in het land. Velen onder ons zoeken de winter ook op in het buitenland en hebben een skivakantie gepland. Als je reist met de wagen, doorkruis je waarschijnlijk een aantal Europese landen en moet je rekening houden met de daar toepasselijke verkeersregels. Wanneer je eindelijk op de skipiste staat, ben je uiteraard niet de enige en kan een ongeluk snel gebeurd zijn.

 Wij lichten jou graag toe met welke regels je rekening moet houden op weg naar de skigebieden, maar ook op de pistes.

ONDERWEG MET DE WAGEN

Er is nog geen ééngemaakt Europees verkeersrecht zodat je als bestuurder in elk land rekening moet houden met de lokale verkeersregels. Het is niet mogelijk om hiervan een volledige beschrijving te geven, maar we kunnen wel een schematisch overzicht bezorgen m.b.t. de verplichting voor winterbanden, sneeuwkettingen, toepasselijke wegenvignetten en het principe van de ‘reddingsgang’ in een aantal van onze omringende landen. 

Winterbanden zijn niet altijd verplicht. Toch zijn winterbanden sterk aanbevolen omdat ze bij temperaturen onder 7 graden Celsius meer grip bieden op een nat wegdek, dus niet alleen bij sneeuw. Bij de aankoop van winterbanden let je best op de vermelding M+S (mud + snow), het sneeuwvloksymbool en een profieldiepte van 4mm (deze vereisten zijn verplicht in Duitsland).
In Frankrijk en Zwitserland zijn winterbanden strikt genomen niet verplicht, maar uiteraard aangeraden bij winterse omstandigheden. In Duitsland en Oostenrijk is het bij winterse omstandigheden wél wettelijk verplicht. In Italië wordt de verplichting dan weer aangekondigd met verkeersborden. In Zuid-Tirol, de Brenner-autosnelweg en het Aosta-dal is het tussen 15/10 t.e.m. 31/04 altijd verplicht.

Sneeuwkettingen mogen enkel gebruikt worden als de wegen bedekt zijn met sneeuw of ijs. Als dit niet het geval is, kan het wegdek beschadigd worden bij het gebruik van sneeuwkettingen. In alle ons omringende landen wordt de verplichting van sneeuwkettingen bij besneeuwde wegen plaatselijk aangekondigd d.m.v. verkeersborden.

Vignetten zijn in meer en meer gebieden verplicht. Bepaalde steden of zones vereisen een milieusticker die je voorafgaandelijk of aan de grens aankoopt en aanbrengt op je voertuig. In gans Oostenrijk en Zwitserland ben je zelfs verplicht te beschikken over een snelwegenvignet. Zij kennen het principe van de milieuzones (nog?) niet. In Italië zijn ze het strengst van al: in bepaalde steden geldt er zelfs een totaal rijverbod voor bepaalde wagens en valt het niet op te lossen met een vignet.

De reddingsgang of "Rettungsgasse" is de verplichting voor bestuurders om bij een ongeval in het midden een gang vrij te maken zodat de hulpdiensten makkelijk tot bij het ongeval kunnen geraken. Als er vertraagd verkeer of file is, moet je hierop anticiperen en naar links uitwijken als je links rijdt en naar rechts als je rechts of op de middelste rijstrook rijdt. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is dit principe verplicht.

OP DE SKIPISTE

Niet alleen op de weg, maar ook op de skipiste moet je rekening houden met andere wintersporters en is een ongeval niet ondenkbaar. 

Loop je kwetsuren op of is je skimateriaal beschadigd nadat je door een andere skiër werd omver geskied, dan zal je wellicht je schade willen recupereren van deze aansprakelijke partij. 

In eerste instantie is de wetgeving van het land van de plaats van het ongeval van toepassing. 

Daarnaast heeft de Internationale Ski Federatie (FIS) ook tien gedragsregels opgesteld als richtlijn voor skiërs en snowboarders om ongevallen te voorkomen. Je wordt geacht ze te kennen en na te leven. De regels zijn niet vastgelegd bij wet, maar dit betekent niet dat er geen toezicht op gehouden wordt. Bij de aansprakelijkheidsbeoordeling kan nagegaan worden of de gedragsregels werden nageleefd.

Hiervoor verwijzen we naar: https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910200/fis-prod/assets/en_FIS_Rules_for_Conduct_and_Environment.pdf (Engelstalig artikel).

Zelfs als iedereen alle regeltjes kent en er zich zo goed als mogelijk aan houdt, kan een ongeluk zich áltijd voordoen. Neem dus best ruim vóór je op wintervakantie trekt contact op met je adviseur om je persoonlijke situatie tegen het licht te houden. Want een voorbereid man,...

Nieuwe website Veilico bvba

Veilico bvba uit Essen is gespecialiseerd in energie en veiligheid binnen de bouwsector. Enkele jaren geleden maakten ze zelf een website voor het bedrijf en lieten hem vervolgens bij ons, 2BuildIT bvba, hosten. Eind 2018 namen we echter de beslissing om de traditionele hosting infrastructuur uit te faseren en ons volledig te focussen op onze cloud oplossingen op basis van het ZOEKIZ® platform. De mensen van Veilico werden hiervan meteen op de hoogte gebracht en kregen vervolgens de mogelijkheid aangeboden om hun website te laten herbouwen op onze nieuwe cloud omgeving. Ze zagen dit als een ideale gelegenheid om hun online aanwezigheid te optimaliseren door het moderniseren en verder uitbouwen van de website.

Formulieren, formulieren

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen, moet je met heel wat factoren rekening houden. Enerzijds zijn er de steeds strengere milieuwetgevingen en anderzijds moet je ook de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Als specialist in energie en veiligheid binnen de bouwsector is Veilico daarbij de ideale partner.
Helaas zorgen al die regels en wetgevingen ook voor de nodige administratieve rompslomp. Om die reden was dit project voor ons als website bouwer dan ook een bijzonder project, want de grootste uitdaging zat hem deze keer in de ontwikkeling van formulieren. Van een eenvoudig contactformulier over een al uitgebreider offerteformulier tot zeer uitgebreide, complexe dynamische formulieren voor het ingeven van allerlei informatie m.b.t. het (ver)bouwproject. Dynamische formulieren die overigens niet zichtbaar zijn op de website. Maar we gaan uiteraard geen enkele uitdaging uit de weg en zijn dan ook zeer trots dat we ook dit project weer volledig volgens de wensen van de klant hebben kunnen opleveren.

Nog niet gedaan

Ook op andere vlakken was en is dit een bijzonder project, want zelfs nu de website officiëel gelanceerd is, staan er al enkele uitbreidingen en verbeteringen op de planning. Er zijn zelfs plannen om nog meer bedrijfsprocessen te gaan digitaliseren.
Veilico is een gevestigde waarde met ambitieuze plannen op het vlak van digitalisering en het was dan ook zeer aangenaam om dit project voor hen te mogen realiseren!

Het resultaat is te bekijken  op https://veilico.be

Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. De deadline voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is 31/03/2020.

De gemeente Essen werd opgenomen in het geografisch gebied van de ramp. 

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®