Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Resultaten eerste bevraging van inwonerspanel bekend

Eind mei, begin juni werd het Essense inwonerspanel voor het eerst geconsulteerd. Onze ‘Adviseurs’ mochten zich uitspreken over onze prioritaire actieplannen voor de komende beleidsjaren.

Direct naar de resultaten van de bevraging? Klik dan op de balk.

https://essen.inwonerspanel.be/ 

Vijf prioritaire doelstellingen

Als lokaal bestuur willen we de mening van onze burgers kennen. Een drietal keer per jaar onderzoeken we uiteenlopende thema’s. In de eerste bevraging adviseerde het inwonerspanel het gemeentebestuur over de strategische doelstellingen binnen het meerjarenplan.

De bevraging omvatte vijf onderdelen:

1. Nabijheid en toegankelijkheid zorg
2. Bereikbaarheid lokale winkelkern
3. Verkeersleefbaarheid
4. Netheid
5. Gemeentelijke dienstverlening

Van de 392 geselecteerde en uitgenodigde panelleden, namen 339 respondenten deel aan de bevraging, een mooie responsgraad van 87 procent.

Eerste nulmeting

De bedoeling is om dezelfde ‘barometer’ jaarlijks te herhalen, om op deze manier de voortgang te kunnen meten. De eerste nulmeting leverde alvast een aantal interessante bevindingen op.

 • De tevredenheid over de netheid van de straten, voetpaden en pleinen is afhankelijk van de buurt. In Horendonk is men het meest tevreden, in Heikant het minst. Op Hoek toont niemand zich ‘erg tevreden’.

 • Sluikstort en zwerfvuil in landelijk gebied is een aandachtspunt.

 • Mensen met thuiswonende kinderen zijn minder tevreden over de verkeersveiligheid voor jongeren in Essen.

 • 85% is tevreden over de bereikbaarheid van de handelskern met de fiets.

 • 11% kent geen enkele gemeentelijke zorgdienst. 55-plussers zijn bekender met de gemeentelijke zorgdiensten. Minder dan de helft kent de werking van het lokaal dienstencentrum.

 • 91% is tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, waarvan 47% uitgesproken tevreden.

 • Over het algemeen is er tevredenheid over de gemeentelijke ondersteuning voor verenigingen.

Dit is slechts een greep uit de eerste conclusies. Het volledige rapport vind je terug op de website https://essen.inwonerspanel.be/  

Voorrang voor een griepvaccinatie? Haal dan snel je griepprik!

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Een vaccinatie maakt de kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner.

De covid-19-epidemie maakt het dit jaar extra belangrijk voor risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen de griep. Omwille van een beperkte beschikbaarheid van griepvaccins krijgen zij dan ook voorrang. Behoor je tot één van volgende groepen, vraag dan snel een voorschrift aan je arts en haal je vaccin voor 15 november. Vanaf 15 november kan iedereen een vaccin krijgen. 

Wie kan zich laten vaccineren vóór 15 november?

 1. Iedereen die een verhoogd risico loopt op complicaties na een griepinfectie: dat zijn zwangere vrouwen, 65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van hart, longen of nieren.
 2. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicogroepen
 3. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen jonger dan 6 maanden.
 4. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
 5. Iedereen vanaf 50 jaar

Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. De kans op griep wordt veel kleiner.  Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?

Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plussers in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin kost dan ongeveer 7 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort? en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.be.

Corona: Alle updates

Alle algemene informatie over het coronavirus vind je op de website van de federale overheid:
www.info-coronavirus.be of bel naar het federale callcenter op 0800 14 689. 

Vragen over de situatie in Essen? Mail naar [email protected] of bel naar 03 670 01 30.

Denk tijdig na over de consolidatie van uw financiële schulden

Er werd al in meerdere media over bericht: als onderdeel van de corona-maatregelen hebben de minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd.

Initieel voorzag het ‘Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten’ de mogelijkheid om kapitaalsaflossingen tot 31 oktober 2020 uit te stellen. Inmiddels werd deze termijn reeds tot het einde van het jaar verlengd.

Tip: check regelmatig de informatie aan de bron. Dat kan op www.febelfin.be.

Mijn advies is: denk tijdig na over een consolidatie van AL uw financiële schulden.

Bij de aanvraag van betalingsuitstel wordt geen nieuw kredietdossier geopend. Alle verplichtingen blijven doorlopen, zij het dan dat het dossier waarvoor een betalingsuitstel wordt verkregen wordt uitgerokken in de tijd.

Dat zal u zeker eventjes helpen.

Maar hoe is uw kredietwaardigheid inmiddels geëvolueerd?

En hoe zijn uw noden inmiddels geëvolueerd?

Zijn de tarieven vandaag aantrekkelijker of net niet?

Het kan zinvol zijn om vandaag uw volledige financieringsbehoefte opnieuw te bekijken. Onder gewijzigde omstandigheden en vanuit een financieel plan wat nog niet geïmpacteerd is door lopende financieringsovereenkomsten. Enkel zo krijgt u een helder beeld over uw behoefte. Misschien kan hieruit een nieuw financieringsdossier vloeien, waarbij alle lopende overeenkomsten worden ‘geconsolideerd’ in een nieuw plan. Met geoptimaliseerde looptijden en condities, afgestemd op uw echte behoefte en op uw capaciteit.

Ik praat hierover graag vrijblijvend even door in een verkennend gesprek.

Neem dus zeker contact op! Ik sta voor u klaar!

concessie aanvragen voor begraafplaats Horendonk kan tot 15 juni 2021

Wegens ruimtegebrek op de begraafplaatsen, gaat het gemeentebestuur over tot ontruimingen. Maar je hebt nog tijd om een concessie aan te vragen voor een graf.

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®