Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

DNSpooq brengt miljoenen thuis- en bedrijfsnetwerken in gevaar

Info

Er zijn 7 kwetsbaarheden ontdekt in de populaire DNS software DNSMasq: 3 mbt cache poisoning en 4 mbt buffer overflows, samen DNSpooq genoemd.
De eerste groep kan misbruikt worden voor allerlei vormen van fraude door je te doen geloven dat je een bepaalde website bezoekt terwijl je eigenlijk naar een andere, frauduleuze website wordt omgeleid.
Maar ook e-mailverkeer, telewerken (RDP, VPN, video en voice calls) en automatische software updates lopen hierdoor gevaar.

De tweede groep kan leiden tot "remote code execution" of eenvoudiger gezegd "het uitvoeren van ongewenste code op je toestel". Het risico van deze buffer overflow kwetsbaarheden is beperkter, maar als ze gecombineerd worden met DNS Cache Poisoning of zelfs eerder ontdekte kwetsbaarheden dan wordt het veel gevaarlijker!
Het bijzondere is dat deze laatste vorm van kwetsbaarheden enkel kan misbruikt worden indien DNSMasq geconfigureerd is voor DNSSEC, een beveiligingstechnologie die eigenlijk juist bedoeld is ter voorkoming van, jawel, DNS Cache Poisoning!
DNSSEC uitschakelen is dus zeker niet aan te raden om het probleem te omzeilen, want daardoor maak je je juist veel kwetsbaarder.

Heel wat home en bedrijfs routers maken gebruik van DNSMasq en vormen dus een groot risico temeer omdat de software op deze routers zo goed als nooit wordt bijgewerkt.
Ook als je custom firmware gebruikt is het belangrijk om zelf de software steeds up-to-date te houden.

Advies

Probeer je (home)router of andere toestellen/computers die gebruik maken van DNSMasq zo snel mogelijk te updaten naar een recente versie (Update gereleased na 18/01/2021 of later en vooral: DNSMasq v2.83 of hoger).

Als er (nog) geen update beschikbaar is, kan je het risico beperken door DNSMasq te herconfigureren als volgt:
  • disable DNS cache
  • beperk het maximum aantal forwards tot 50

Hulp nodig? Contacteer ons vrijblijvend!

Denk tijdig na over de consolidatie van uw financiële schulden

Er werd al in meerdere media over bericht: als onderdeel van de corona-maatregelen hebben de minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd.

Initieel voorzag het ‘Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten’ de mogelijkheid om kapitaalsaflossingen tot 31 oktober 2020 uit te stellen. Inmiddels werd deze termijn reeds tot het einde van het jaar verlengd.

Tip: check regelmatig de informatie aan de bron. Dat kan op www.febelfin.be.

Mijn advies is: denk tijdig na over een consolidatie van AL uw financiële schulden.

Bij de aanvraag van betalingsuitstel wordt geen nieuw kredietdossier geopend. Alle verplichtingen blijven doorlopen, zij het dan dat het dossier waarvoor een betalingsuitstel wordt verkregen wordt uitgerokken in de tijd.

Dat zal u zeker eventjes helpen.

Maar hoe is uw kredietwaardigheid inmiddels geëvolueerd?

En hoe zijn uw noden inmiddels geëvolueerd?

Zijn de tarieven vandaag aantrekkelijker of net niet?

Het kan zinvol zijn om vandaag uw volledige financieringsbehoefte opnieuw te bekijken. Onder gewijzigde omstandigheden en vanuit een financieel plan wat nog niet geïmpacteerd is door lopende financieringsovereenkomsten. Enkel zo krijgt u een helder beeld over uw behoefte. Misschien kan hieruit een nieuw financieringsdossier vloeien, waarbij alle lopende overeenkomsten worden ‘geconsolideerd’ in een nieuw plan. Met geoptimaliseerde looptijden en condities, afgestemd op uw echte behoefte en op uw capaciteit.

Ik praat hierover graag vrijblijvend even door in een verkennend gesprek.

Neem dus zeker contact op! Ik sta voor u klaar!

Rookmelders verplicht; hoe zit dat nu juist?

In woningen die verhuurd worden, was het al langer verplicht. Sinds 01/01/2020 is het in Vlaanderen in alle woningen verplicht om rookmelders te voorzien. Maar hoeveel en waar juist? Hierbij vatten we kort de verplichtingen samen.

WAAR?
--> Er moet hoe dan ook minstens één rookmelder voorzien worden per verdieping.
Let op; ook de zolders en de kelders waar de bewoners rechtstreeks toegang toe hebben vallen hier onder! 

--> Niet-direct toegankelijke zolder- of kelderruimtes waar een technische installatie staat, moeten ook voorzien worden van een rookmelder.

--> Daarnaast wordt als richtlijn gegeven om in elke ruimte die de bewoner bij brand door moet om van de slaapkamers naar buiten te vluchten, te voorzien van een rookmelder.

--> Er wordt aangeraden géén rookmelder te hangen in de garage, keuken of badkamer.

WAT VOOR ROOKMELDER?
De rookmelder moet "CE gemarkeerd" zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. De rookmelder beschikt best over een testknop en mag zowel op vervangbare als niet-vervangbare batterijen werken. Ze moeten hoe dan ook een scherp geluidsignaal produceren bij rookontwikkeling.

TIP: er bestaan ook rookmelders voor slechthorenden die werken met lichtflitsen. Het is eveneens mogelijk voor een type te gaan die onderling in verbinding staan of zelfs voorzien zijn van een spraakfunctie die u meldt in welke ruimte er rook wordt gedetecteerd. Die zijn uiteraard niet verplicht.

WIE NIET IN ORDE IS...
Elke woning die niet voldoet aan bovenstaande normen, wordt in de regel als "niet-conform" beschouwd. Het verhuren van een woning zonder rookmelders is verboden en zelfs strafbaar. 

Een woning die niet (voldoende) voorzien is van rookmelders waarin brand ontstaat, zal in principe nog altijd op dekking kunnen rekenen van zijn brandverzekeraar. Al legt elke verzekeringsmaatschappij op om als een "goed huisvader" te handelen. Als in een extreem geval de brandverzekeraar in kwestie kan aantonen (de bewijslast ligt bij hen) dat de schade beduidend minder geweest zou zijn als er wél een rookmelder geweest zou zijn, kan deze wel de uiteindelijke schadevergoeding beperken tot de vergoeding die nodig zou zijn als er wél een rookmelder zou zijn...

Beter geen risico's nemen dus, het gaat ten slotte om je eigen veiligheid!

Goed voorbereid op wintersport: met de auto én... op de piste zelf!

De winter is in het land. Velen onder ons zoeken de winter ook op in het buitenland en hebben een skivakantie gepland. Als je reist met de wagen, doorkruis je waarschijnlijk een aantal Europese landen en moet je rekening houden met de daar toepasselijke verkeersregels. Wanneer je eindelijk op de skipiste staat, ben je uiteraard niet de enige en kan een ongeluk snel gebeurd zijn.

 Wij lichten jou graag toe met welke regels je rekening moet houden op weg naar de skigebieden, maar ook op de pistes.

ONDERWEG MET DE WAGEN

Er is nog geen ééngemaakt Europees verkeersrecht zodat je als bestuurder in elk land rekening moet houden met de lokale verkeersregels. Het is niet mogelijk om hiervan een volledige beschrijving te geven, maar we kunnen wel een schematisch overzicht bezorgen m.b.t. de verplichting voor winterbanden, sneeuwkettingen, toepasselijke wegenvignetten en het principe van de ‘reddingsgang’ in een aantal van onze omringende landen. 

Winterbanden zijn niet altijd verplicht. Toch zijn winterbanden sterk aanbevolen omdat ze bij temperaturen onder 7 graden Celsius meer grip bieden op een nat wegdek, dus niet alleen bij sneeuw. Bij de aankoop van winterbanden let je best op de vermelding M+S (mud + snow), het sneeuwvloksymbool en een profieldiepte van 4mm (deze vereisten zijn verplicht in Duitsland).
In Frankrijk en Zwitserland zijn winterbanden strikt genomen niet verplicht, maar uiteraard aangeraden bij winterse omstandigheden. In Duitsland en Oostenrijk is het bij winterse omstandigheden wél wettelijk verplicht. In Italië wordt de verplichting dan weer aangekondigd met verkeersborden. In Zuid-Tirol, de Brenner-autosnelweg en het Aosta-dal is het tussen 15/10 t.e.m. 31/04 altijd verplicht.

Sneeuwkettingen mogen enkel gebruikt worden als de wegen bedekt zijn met sneeuw of ijs. Als dit niet het geval is, kan het wegdek beschadigd worden bij het gebruik van sneeuwkettingen. In alle ons omringende landen wordt de verplichting van sneeuwkettingen bij besneeuwde wegen plaatselijk aangekondigd d.m.v. verkeersborden.

Vignetten zijn in meer en meer gebieden verplicht. Bepaalde steden of zones vereisen een milieusticker die je voorafgaandelijk of aan de grens aankoopt en aanbrengt op je voertuig. In gans Oostenrijk en Zwitserland ben je zelfs verplicht te beschikken over een snelwegenvignet. Zij kennen het principe van de milieuzones (nog?) niet. In Italië zijn ze het strengst van al: in bepaalde steden geldt er zelfs een totaal rijverbod voor bepaalde wagens en valt het niet op te lossen met een vignet.

De reddingsgang of "Rettungsgasse" is de verplichting voor bestuurders om bij een ongeval in het midden een gang vrij te maken zodat de hulpdiensten makkelijk tot bij het ongeval kunnen geraken. Als er vertraagd verkeer of file is, moet je hierop anticiperen en naar links uitwijken als je links rijdt en naar rechts als je rechts of op de middelste rijstrook rijdt. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is dit principe verplicht.

OP DE SKIPISTE

Niet alleen op de weg, maar ook op de skipiste moet je rekening houden met andere wintersporters en is een ongeval niet ondenkbaar. 

Loop je kwetsuren op of is je skimateriaal beschadigd nadat je door een andere skiër werd omver geskied, dan zal je wellicht je schade willen recupereren van deze aansprakelijke partij. 

In eerste instantie is de wetgeving van het land van de plaats van het ongeval van toepassing. 

Daarnaast heeft de Internationale Ski Federatie (FIS) ook tien gedragsregels opgesteld als richtlijn voor skiërs en snowboarders om ongevallen te voorkomen. Je wordt geacht ze te kennen en na te leven. De regels zijn niet vastgelegd bij wet, maar dit betekent niet dat er geen toezicht op gehouden wordt. Bij de aansprakelijkheidsbeoordeling kan nagegaan worden of de gedragsregels werden nageleefd.

Hiervoor verwijzen we naar: https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910200/fis-prod/assets/en_FIS_Rules_for_Conduct_and_Environment.pdf (Engelstalig artikel).

Zelfs als iedereen alle regeltjes kent en er zich zo goed als mogelijk aan houdt, kan een ongeluk zich áltijd voordoen. Neem dus best ruim vóór je op wintervakantie trekt contact op met je adviseur om je persoonlijke situatie tegen het licht te houden. Want een voorbereid man,...

Goed en slim verzekerd op reis …

Dankzij je verzekeringsmakelaar!

Op vakantie vertrekken is een prettig vooruitzicht waar je optimistisch naar uitkijkt. Alleen al de koffers pakken, is een ‘sport’ op zich’. Heb je genoeg kledij mee? Welke schoenen moet je meenemen? Heb je je sportkledij mee? Is er wel voldoende genoeg plaats in je koffer? Jawel, je moet keuzes maken, zo niet vertrek je ‘dubbel’ gepakt op reis.

Bij het plannen van een vakantie denkt men niet automatisch aan een reisverzekering. Je wil zonder stress en ontspannen op vakantie vertrekken. Nochtans gebeurt het onvoorziene snel. Het onvoorziene kan gebeuren net vóór je vertrek waardoor je alles moeten afzeggen of onder weg of tijdens de reis. Je staat niet altijd stil bij het risico op motorpech of een ongeval tijdens de reis. Voorkomen is beter dan genezen en daarvoor dient een reisverzekering.

Tal van verzekeringen zijn ontwikkeld om dergelijke situaties op te vangen. Het komt er op neer dat je hier ook de juiste keuze maakt om ‘goed’ en ‘slim’ verzekerd op reis te vertrekken. Geef toe, het is zinloos om je te laten verzekeren voor risico’s die niet bestaan of voor risico’ die al in een ander contract verzekerd zijn. Vaak kan je beroep doen op je bestaande verzekeringen, zoals de auto -,  de brand -, de familiale – of de hospitalisatieverzekering die je het hele jaar door verzekeren. Je komt al een eind met de waarborgen uit verzekeringspolissen die je eerder al onderschreef. Je kan deze met andere woorden voor het boeken of toch zéker voor je vertrek best even (laten) nakijken. Dit is één van de vele redenen waarom het aangewezen is je polissen zo veel als mogelijk te bundelen bij één tussenpersoon.

Je verzekeringsmakelaar is uiteindelijk de meest geschikte persoon om je hierbij te helpen. Hij kan je een reisverzekering op maat voorstellen rekening houdend met de andere waarborgen waarvoor je al verzekerd bent.

Jaar- of tijdelijk contract?
Maar een vakantie brengt ook specifieke risico’s met zich mee en daarom is het vaak aangeraden om een reisverzekering op jaarbasis of voor een specifieke periode af te sluiten. De keuze tussen een tijdelijk contract of een jaarcontract hangt af van je persoonlijke situatie Als je zelden op reis gaat, kan een tijdelijk contract voor een bepaalde periode een goede optie zijn. Het voordeel is dat je al je reisgenoten mee in de polis kunt opnemen, zoals het vriendinnetje of het lief van je dochter.

Voor wie regelmatig op stap gaat, is een jaarcontract de beste optie. De premie valt goedkoper uit als jij en je gezinsleden regelmatig op reis vertrekken. Het nadeel is dat je bij een jaarcontract een aparte polis moet afsluiten als je onverwachte reisgenoten meeneemt, zoals het vriendinnetje of het lief van je dochter, tenzij de ouders van dat vriendinnetje of lief al een reisverzekering hebben afgesloten en die polis voldoende waarborgen biedt voor jouw reis.

Een verzekering op maat
In de reisverzekeringen zijn de waarborgen zeer uitgebreid, het komt er op neer om de juiste waarborgen te kiezen die het best passen in jouw situatie. Een verzekering op maat als het ware.

Vertrek je met de auto, dan sluit je best een pechverzekering af voor bijstand aan je voertuig onderweg. In dit geval zorgt de verzekering voor de herstelling van de wagen of bij niet-herstel voor repatriëring naar België. Ofwel zorgen samen bijstandsverzekeringen voor een vervangwagen, zodat je de reis kan verderzetten.

Ga je met je familie op reis, dan is er een bijstandsverzekering die de extra kosten dekt wanneer één van de familieleden ziek wordt of betrokken geraakt bij een ongeval. In sommige gevallen moet de persoon terug naar België gebracht worden of moet het verblijf worden verlengd, wat extra kosten met zich meebrengt. Ook in geval van een overlijden van een dicht familielid in België, zorgt deze verzekering dat jij en je familieleden zonder kosten terug naar België kunnen keren.

Je kan ook je bagage laten verzekeren tegen diefstal of beschadiging of wanneer ze te laat of zelfs niet op bestemming komt. Bij diefstal van de bagage moet er wel een spoor van inbraak of geweld aanwezig zijn. Professionele of dure voorwerpen verzeker je best afzonderlijk omdat het bedrag van de waarborg dikwijls beperkt is.

Een belangrijke waarborg is zeker en vast de annuleringszekering. Deze kan tussenkomen wanneer de reis om één of andere (goede!) reden op het laatste moment moet geannuleerd worden. Dit omwille van medische redenen (bv. zware ziekte bij een dicht familielid), professionele redenen ( bv. verlies van job) of familiale redenen (bv. echtscheiding of herexamens bij één van de kinderen).

En zo is er nog een waaier van andere waarborgen. Omdat elke situatie anders is en omdat elke maatschappij verschillende waarborgen aanbiedt, is het belangrijk dat je advies vraagt aan een onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Die analyseert jouw situatie en stelt een verzekering samen op maat van jouw behoeftes.


Bron & Inspiratie: https://www.makelaarinverzekeringen.be/blog/

Veilig barbecueën

Met de zomervakantie om de hoek en deze tropische temperaturen nemen het aantal barbecues en kampvuren weer toe. Er is niets zo gezellig als rond een vuur zitten met mensen die je nauw aan het hart liggen. Maar die gezelligheid kan snel in chaos omslaan als je niet voorzichtig bent. Hou je daarom aan onderstaande basisregels. De ene al evidenter dan de andere, maar een gewaarschuwd man,...

Zorg voor een goede uitrusting
-> Gebruik bij het barbecueën de juiste uitrusting. Dat wil zeggen dat je een barbecueschort en -handschoenen draagt én dat je het vlees of andere voedingswaren bakt met de hulp van een grilltang. Draai je steak niet met je blote handen om.

-> Gebruik bij een houtskoolbarbecue extra lange lucifers of een grillaansteker, zo kun je de barbecue aansteken zonder je vingers te verbranden.

-> Als je sneller een goed vuur wilt, gebruik dan aanmaakproducten die speciaal voor de barbecue of een kampvuur ontwikkeld zijn. 
Gebruik nooit brandbare vloeistoffen, zoals brandspiritus of benzine. Je vuur zou dan wel eens onverwacht grote proporties kunnen aannemen.

Gebruik je gasbarbecue correct
Een correct gebruik van je barbecue zorgt er niet alleen voor dat hij langer zal meegaan, het is ook veel veiliger.

-> In de buurt van de gasbarbecue geldt een streng rookverbod. Hou ook ontstekingsbronnen zoals kaarsen uit de buurt.

-> Steek je gasbarbecue enkel aan met het ingebouwde systeem.

-> Controleer de gasslangen regelmatig op lekkage, zeker wanneer je je barbecue na een lange tijd voor het eerst weer gebruikt. Een trucje om snel lekken te detecteren is je slangen insmeren met zeepsop. Op de plaatsen waar er een lek is, zie je dan luchtbelletjes verschijnen.

-> Sluit de gaskraan onmiddellijk af wanneer je gas ruikt.

-> Als je klaar bent met barbecueën, zet dan de barbecue meteen uit en sluit de gaskraan.

Veiligheid boven alles
Of het nu gaat om een tuinfeest met een barbecue of een kampvuur bij de jeugdbeweging, veiligheid moet altijd vooropstaan. Hou daarom altijd blusmiddelen, zoals een brandblusser, water, zand of een tuinslang in de buurt vóór je vuur maakt of je barbecue prepareert.
Maar er zijn nog andere zaken waaraan je moet denken:

-> De barbecue moet op een vlakke, slipvaste en brandvrije ondergrond staan. Ook de kuip van de barbecue kan vaak erg heet worden.

-> Zorg ervoor dat je barbecue vanaf het begin goed staat. Eens het vuur oplaait, mag je de barbecue niet meer verplaatsen. Ook je kampvuur moet een stabiele constructie zijn. Zo kunnen er geen brandende projectielen wegrollen.

-> Als je niets aan het vuur moet verplaatsen of omdraaien, bewaar dan steeds voldoende afstand van de warmtebron. Let bovendien ook op de windrichting, zodat alleen het vlees bruin wordt en niet je gezicht.

-> Doof de gloeiende resten van je barbecue of kampvuur met zand voordat je die weggooit. Blus houtskool of barbecuebriketten NOOIT met water. Er kan dan hete waterdamp ontstaan die bij contact met de huid tot ernstige brandwonden kan leiden.

-> Ga je een vuur maken in de vrije natuur? Dit valt uiteraard ten zeerste af te raden, en ga dus zéker eerst na dat het een plek is waarvan je zeker weet dat het veilig kan én waar het bovendien toegelaten is. Heb je de expliciete toestemming? Graaf dan een ondiepe kuil en leg er een rand van stenen omheen zodat het vuur zich niet kan verspreiden. Pas ook op voor wegspringende vonken.

Misschien nog de belangrijkste regel van al: LAAT KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT IN DE BUURT VAN HET VUUR. De vlammen en gensters van een vuur hebben een soort magische aantrekkingskracht op kinderen. Voorkom ongelukken door duidelijk te maken dat ze niet in de buurt van een kampvuur of de barbecue mogen komen.

Zo, met deze tips in het achterhoofd, wensen we je vele gezellige barbecue- en kampvuuravonden!

Bron & inspiratie: Blogposts Baloise Insurance

Hoe lang blijft een "grote omnium"-verzekering interessant?

Algemene richtlijn:
Vooral tijdens de eerste jaren na de aankoop van de wagen biedt een omniumverzekering de grootste dekking. 
Na vijf jaar wordt het meer een kwestie van gemoedsrust betalen.

Iedereen is verplicht om voor zijn wagen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Die verzekering dekt de schade aan derden wanneer u een ongeval veroorzaakt. De schade aan uw eigen wagen is echter niet gedekt door de BA-verzekering. Daarvoor kan u eventueel wel een zogenaamde omniumverzekering afsluiten.

‘Grote’ omnium

De ‘grote’ omniumverzekering dekt alle schade aan de auto, ook als u die zelf veroorzaakte (bijvoorbeeld omdat u tegen een paaltje reed). De verzekering dekt in wezen alle risico’s, zoals een ongeval, brand, diefstal, vandalisme, glasbreuk, een natuurramp (overstroming, hagel, storm, vallende stenen) en een aanrijding met een dier.

Een grote omnium is vrij duur, waardoor de meeste mensen de verzekering alleen tijdens de eerste jaren de aankoop afsluiten. Hoelang de verzekering nuttig is, hangt namelijk ook af van verschillende factoren.

Total loss en diefstal

Hebt u een lening afgesloten voor de aankoop van de wagen? Dan raden wij ten stelligste aan om minstens gedurende de looptijd van de lening een omniumverzekering af te sluiten. Dat vermijdt een flinke financiële kater wanneer de wagen wordt gestolen of wanneer de wagen door een ongeval total loss is. Zonder omniumverzekering dreigt u anders een lening af te betalen voor een auto die er niet meer is en waarvoor u ook geen schadevergoeding kreeg...

De meeste verzekeraars zullen bij total loss of diefstal alleen maar de eerste 2 à 3 jaar de volledige 100 procent van de catalogus- of factuurwaarde terugbetalen. Daarna begint de afschrijvingsperiode, waarin elk jaar het terugbetalingspercentage geleidelijk terugloopt omdat ook de waarde van de wagen vermindert. Hiermee zijn ineens de twee belangrijkste aspecten aangehaald ter vergelijking van verschillende omnium-formules: de verzekerde waarde & de afschrijvingsperiode.

 Na 5 jaar vergoeden de meeste verzekeringsmaatschappijen slechts de 'werkelijke waarde' van de auto uit, die o.a. rekening houdt met het werkelijke gebruik en het aanbod op de markt.

Eigen schade

Ook na het begin van de afschrijvingsperiode blijft de omniumverzekering nog interessant. Want de verzekering blijft wel de volledige herstellingskosten betalen als er geen sprake is van total loss, ook wanneer u die schade zelf veroorzaakte. En dat is geen overbodige luxe als u weet dat de schade aan een voertuig gemiddeld 1.700 euro bedraagt. 

Houd rekening met een eventueel eigen risico, ook wel franchise of vrijstelling genoemd, dat contractueel wordt vastgelegd. Dit is het deel van het schadebedrag dat je zélf dient te betalen. Win op tijd informatie hierover in: sommige maatschappijen verlagen deze vrijstelling als je naar een voor hen 'erkend hersteller' gaat of verhogen het net in andere gevallen. Bij totaalklantschap kan de vrijstelling dan weer soms helemaal wegvallen... Naast de eerder besproken verzekerde waarde en afschrijvingsperiode is dit het derde belangrijke element als verschillende omniumformules vergeleken worden.

Hoelang u wil dat ook die herstellingskosten gedekt blijven, is een strikt persoonlijke keuze. Zoals het vaak gaat in verzekeringen is het hopelijk een 'verloren kost' waar je nooit beroep op hoeft te doen...

Kleine omnium

Veel mensen schakelen na enkele jaren over op een ‘kleine’ omnium. Die is gemiddeld een derde goedkoper dan de gewone omniumverzekering. Zo’n 15 procent van de auto’s in ons land heeft zo’n light-variant. Die dekt nog altijd brand, diefstal of inbraak, glasbreuk, aanrijding met dieren, storm, hagel, overstromingen en ander noodweer. Schade die u zélf veroorzaakt, wordt er niet meer mee vergoed.

Sommige verzekeraars bieden nog allerlei andere "tussenformules" aan die bvb. enkel dekking bieden voor glasbraak en/of natuurkrachten.

Ander onheil

Naast de zuiver materiële schade, is het uiteraard minstens even belangrijk om stil te staan bij andere optionele waarborgen zoals een bestuurdersverzekering, pechverhelping en rechtsbijstand.


U ziet; de mogelijkheden zijn werkelijk legio. Het beste advies is m.a.w. om ruim voor effectieve aankoop of ingebruikname contact op te nemen met uw persoonlijke verzekeringsadviseur om de verschillende opties naast elkaar te leggen.Bron & inspiratie: spaargids.be

Online een reis boeken of iets kopen?

Lees dan eerst deze handige tips om onbetrouwbare websites te herkennen!

Want zoals voor alles geldt: als het te mooi (of te goedkoop) is om waar te zijn, is het dat vaak ook gewoon!
Wees voorzichtig en voorkom met deze tips dat je één van de vele Vlamingen wordt die te maken heeft met online bedrog.

-> Check de reputatie van de website
Ga op zoek naar ervaringen of reviews van andere consumenten. Google de naam van de website samen met trefwoorden zoals "klachten", "bedrog" of "oplichting". Als het om een dubieuze site gaat, zal je snel zoekresultaten tegenkomen die dit vermelden.

-> Informeer je grondig over het aanbod
Kijk verder dan de foto bij het aanbod. Neem alle informatie over het product of de dienst zoals de kenmerken en de prijs grondig door vooraleer u een bestelling plaatst.

-> De eerste is niet altijd de beste
Surf niet naar de eerste de beste webshop die bovenaan de zoekresultaten van Google verschijnt. De eerste zoekresultaten die verschijnen zijn meestal advertenties, je kan ze herkennen aan het feit dat er Adv. of Advertentie bij vermeld staat. 

-> Zoek de contactgegevens van de verkoper
Ga na of de contactgegevens van de verkoper – zoals adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer – op de website staan. Als je nergens informatie vindt over de onderneming die achter de website zit, dan koop je er beter niets.

-> Beoordeel de kwaliteit van de website
Bekijk de website grondig en controleer de kwaliteit. Oogt de website niet zo professioneel als je zou verwachten (bijvoorbeeld door slechte lay-out of taalfouten), wees dan extra waakzaam. Om betrouwbaar te zijn, moet een webshop beveiligd zijn. Ga voordat je betaalt na of het adres van deze site met de vermelding "https" begint. Als de "s" ontbreekt, is de site niet beveiligd.
De Webshop Check van het Europees Centrum voor de Consument bevat nog heel wat meer tips om onbetrouwbare webshops te herkennen. 

-> Ga na of je met kredietkaart kunt betalen
Betaal indien mogelijk met je kredietkaart: bij problemen is de kans groot dat je je geld kunt recupereren (via www.mijnkaart.be). Als er op de website staat dat je meerdere betaalmogelijkheden hebt, maar blijft bij de uiteindelijke betaling slechts één optie over, dan is dat verdacht. 

Moest je toch met bedrog te maken hebben,...
Neem dan zeker ook contact op met je verzekeringsadviseur. Let wel dat vele "standaard"-rechtsbijstandsverzekeringen zulke geschillen niet dekken, tenzij je ook verzekerd bent voor zogenaamde 'consumentengeschillen'. Het is daarom zeker niet onverstandig om ook op voorhand even je dekkingen te laten nakijken.

! Binnenkort zal zo'n onafhankelijke, uitgebreide rechtsbijstandspolis tevens deels fiscaal aftrekbaar worden !

Bron en meer informatie: https://www.weetwatjekoopt.be/


Lenteweer = fietsweer

Denk daarom zeker aan de check-up voor het onderhoud van jouw stalen ros.
Ben je daar zelf niet zo'n krak in? Onder het motto "schoenmaker blijf bij je leest" kan je dan ook best beroep doen op één van de vele professionals uit de buurt. Zeker als je regelmatig met de fiets op stap bent is dat géén overbodige luxe! Voor alle andere handige Harry's en Henrietta's volgen hieronder enkele tips voor een perfect onderhoud:

1. Wat beweegt, moet ingevet worden: ketting, kettingwielen en versnellingen.
2. Laat je fiets blinken: gebruik een spons en schoonmaakmiddel. Voor moeilijker bereikbare zones gebruik je een borstel, vergeet zeker je velgen niet.
3. Controleer de remblokken: zet moeren en bouten vast of vervang ze als verroest zijn.
4. Spoel de fiets af met helder water en droog hem af met een doek.
5. Plaats de fiets in een verwarmde en droge plaats zodat de kabels niet bevriezen.

Denk daarnaast aan de basisuitrusting voor je fiets: een goed hoorbare bel, werkende remmen, reflectoren, lichten,... En uiteraard je eigen zichtbaarheid (fluovest) en veiligheid (valhelm).

Helaas is uiteraard niemand onfeilbaar en een ongeluk of pech schuilt vaak in een klein hoekje...
Gelukkig kan je je voor veel onheil vooraf indekken: denk aan pechverhelping, een diefstal- of zelfs omniumverzekering voor je fiets!
Misschien is dit zelfs al (gedeeltelijk) voorzien in uw brand- en/of familiale verzekering. Laat het voor de zekerheid nakijken bij uw verzekeringsadviseur, en denk vooral aan hem bij de aankoop van een nieuwe fiets!

Bron & inspiratie: Aquilae.be en ENRA.be

Regio

Misschien heb jj of iemand die je kent wel iets dat in deze rubriek past?

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®