Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Doe met je straat, buurt of vereniging mee aan Vlaanderen Feest

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2020 weer een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier.

Van zaterdag 27 en zondag 28 juni en tijdens de Vlaamse feestweek van vrijdag 3 t.e.m. vrijdag 10 juli zal hij weer de aanloop naar de Vlaamse feestdag kleuren, met zaterdag 11 juli zelf als orgelpunt. Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met Vlaanderen Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen ook in aanmerking voor een feestcheque tot 180 euro als honorering van de samenwerking!

Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingenactiviteit in de steigers in de periode van 27-28 juni of van 3 tot en met 11 juli? En wil je die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen, moet het evenement een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van de 11-daagse als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije baan.

De campagne is financieel mogelijk dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. Toekenning van een feestcheque gebeurt volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

Hoe krijg je de cheque?

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11 maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu

Op die webstek kan je alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van jouw organisatie.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Vanaf 11 februari, op de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om een van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.

Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of vice versa). Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt. Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu word je onmiddellijk in contact gebracht met de bevoegde noodcentrale.

Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator aan de lijn.

Hoe werkt het menu?

Vanaf 11 februari 2020 moet je het volgende doen als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, de brandweer of de politie:

  1. Bel naar het noodnummer 112 of 101
  2. Luister naar de boodschap: “Noodcentrale. Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.”
  3. Maak je keuze: 1 of 2
  4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich: “Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2. Blijf aan de lijn. We verbinden u door.”
  5. Blijf aan de lijn : een operator zal je oproep beantwoorden.

Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. Indien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals voorheen, door de operator naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld.

www.112.be/nl/menu 

Kruispunt Achterbroek vanaf 10 februari onderbroken

Vanaf maandag 10 februari gaat de laatste fase in van de werken aan het kruispunt van Achterbroek. Daarbij wordt de Roosendaalsebaan vanaf het kruispunt tot en met Darm compleet heraangelegd. Verkeer naar en vanuit Essen volgt vanaf 10 februari een omleiding.

Burgemeester en schepenen gaan blindenuitdaging aan

De schepenen en burgemeester werden door Eddy Van Oers, een slechtziende Essenaar, uitgedaagd om met simulatiebrillen en een blindenstok vanaf het Heuvelplein de ingang van het gemeentehuis te vinden. Het schepencollege ging de uitdaging aan!

Eddy Van Oers liep enkele jaren terug stage in het gemeentehuis. Eddy's zicht is zeer beperkt en hij moet zich behelpen met een stok. Het viel hem op dat het voor slechtzienden niet evident is om tot in het gemeentehuis te geraken. Hij noteerde alle verbeterpunten en maakte ze over aan het gemeentebestuur. Daarna daagde hij hen uit om door middel van simulatiebrillen en blindenstokken de ingang van het gemeentehuis te vinden.

Een korte tocht met moeilijkheden

De schepenen en burgemeester verzamelden vandaag op het Heuvelplein waar ze door Eddy en Matthias Tilborghs, een andere slechtziende Essenaar, werden opgewacht. Het werd al snel duidelijk dat de tocht van enkele tientallen meters er eentje werd met heel wat moeilijkheden.

Eddy Van Oers: "Via het Heuvelplein in het gemeentehuis geraken is voor mensen men een beetje zicht nog te doen. Maar voor zwaar slechtzienden is dit heel moeilijk. Voor blinden is het bijna onmogelijk. Er zijn te veel borduren, trapjes, op- en afstapjes om vlot tot de ingang te geraken."

In het gemeentehuis zelf is het er beter aan toe.

Eddy Van Oers: "De onthaalbalie is makkelijk te vinden, hoewel een gidslijn van de schuifdeur naar de balie beter zou zijn. De verschillende balies zijn goed te vinden door de structuurtegels die voor elke balie liggen. Ook de gangen zijn obstakelvrij en de lift is makkelijk te vinden. De toegang tot de toiletten zou dan weer duidelijker mogen. Met enkele kleine aanpassingen kan het gebouw al een stuk veiliger worden gemaakt."

Meerdere plekken kunnen veiliger

Na de uitdaging om tot aan het gemeentehuis te geraken, gingen de burgemeester en schepenen met Eddy en Matthias op stap in Essen op zoek naar de gevaarlijkste punten voor blinden en slechtzienden. Zo valt er aan het station van Essen en GC de Oude Pastorij heel wat te verbeteren.

Brigitte Van Aert, schepen van G-beleid
"Door deze test te doen zijn we tot het besef gekomen dat we de omgeving rond het gemeentehuis heel wat veiliger kunnen maken voor blinden en slechtzienden. We nemen de opmerkingen van Eddy en Matthias ter harte en maken spoedig werk van een 'blindenvriendelijkere' omgeving. Ook de andere gevaarlijke punten in de gemeente pakken we aan."

Aanpassing tarieven afvalophaling en recyclagepark

Vanaf 1 januari 2020 zijn de prijzen van de tarieven voor de betalende fracties op het recyclagepark en de tarieven voor de diftar-ophaling van gft en huisvuil aangepast.

Het recyclagepark

In onze gemeente neemt intercommunale IGEAN de uitbating van het recyclagepark en de afvalophaling voor haar rekening. IGEAN werkt voor onze gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én opbrengsten één op één worden afgerekend met onze gemeente

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval zijn de afgelopen jaren gestegen. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur.

Vrijstelling groenafval en asbest

Voor een aantal betalende fracties voorzien we een vrijstelling: van 300 kg groenafval en 1.000 kg asbest. Deze vrijstelling blijft ook in 2020 gelden.

De afvalophaling aan huis

Ook de huidige tarieven van ophaling aan huis werden sinds de invoering van het DIFTAR-systeem niet meer aangepast. Daarom was het ook hier tijd om deze bij te sturen en voeren we vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de DIFTAR-ophaling van GFT en huisvuil. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je moet betalen.

Voor de ophaling van je GFT of huisvuilcontainer betaal je voor drie zaken: het gebruiksrecht van de container per maand, een bedrag per lediging en een bedrag per kilo afval.

Waarom een tariefverhoging

De exploitatie van een recyclagepark kost geld. IGEAN of je gemeente houdt hier dus niets aan over. Enkele afvalfracties leveren geld op zoals metalen of papier & karton. Maar de meeste afvalfracties kosten geld. Voor sommigen moet je als inwoner betalen. Hetgeen je betaalt is echter niet altijd voldoende om de kost voor de afvoer en verwerking ervan te dekken. De tarieven zijn immers ook zo bepaald om alle inwoners op een zo goed mogelijke manier te doen sorteren. Daarom betaal je veel voor afval dat niet gerecycleerd kan worden, zoals grofvuil. Andere afvalfracties zijn goedkoop, de meeste gratis. Als we alle kosten en opbrengsten samentellen kost de exploitatie van een recyclagepark nog steeds 17,7 euro per inwoner per jaar. Een gemeente met bijvoorbeeld 15.000 inwoners betaalt dus per jaar gemiddeld 265.500 euro voor de exploitatie van het recyclagepark.


Nieuwe tarieven afvalophaling

tarief per container voor huisvuil en gft40 l120 l240 l
gebruiksrecht
(per maand)
0,25 euro0,90 euro1,50 euro
per lediging0,12 euro0,30 euro0,60 euro
 huisvuil GFT
tarief per kg0,25 euro/kg0,10 euro/kg


Nieuwe tarieven recyclagepark

fractieparticulier, 2de verblijf, scholen, verenigingenKMO
grofvuil
gemengd bouw- en sloopafval
cementgebonden asbesthoudend afval
0,25 euro/kg

0,25 euro/kg
kalkplaten, grond, cellenbeton, zuiver steenpuin, vlak glas, groenafval & hout0,04 euro/kg0,25 euro/kg
piepschuim (zak 1.500 l)-5 euro/zak
plastic folie (zak 400 l)-4 euro/zak


Meer informatie?
Dat vind je op de 
website van Igean en in de afvalkrant van december 2019.

Opgelet: in de afvalkrant van december 2019 staat een fout. Met name bij de oplijsting van de nieuwe tarieven is bij het tarief per kg voor huisvuil, het oude tarief gecommuniceerd. Het nieuwe tarief per kg voor huisvuil is vanaf 1 januari ll. namelijk € 0,25 (in plaats van € 0,22).

Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp

De Vlaamse Regering heeft op 13 december 2019 de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten als algemene ramp erkend. De deadline voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is 31/03/2020.

De gemeente Essen werd opgenomen in het geografisch gebied van de ramp. 

Trakteer iemand op een nieuwe ervaring met de bonnenkaart van Essen

In het kader van de Warme Gemeenten, lanceert de gemeente Essen een nieuwe actie gericht op sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De bonnenkaart met de boodschap 'Ik trakteer je op een nieuwe ervaring' moedigt verenigingen aan om jongeren aan te spreken en samen iets te ondernemen.

Een op vijf jongeren zit niet goed in zijn vel

Daar moeten we iets aan doen. Door naar elkaar te luisteren en hierover te praten, kunnen we jongeren helpen. We willen jongeren meer kansen geven om nieuwe vrienden te maken en hun sociaal netwerk te vergroten. Een sportclub, cultuur- of jeugdvereniging kan hiermee helpen. Zij bieden vaak één of twee gratis initiatielessen aan. Met een bonnenkaart maken we de uitnodiging persoonlijker.

Het kaartje heeft drie bonnetjes:

  1. Bon 1: Wil je samen met mij ... (In te vullen door de sportclub of vereniging.)
  2. Bon 2: Wil je samen met mij ... (Dit mogen de leden zelf invullen. Bijvoorbeeld samen fietsen, spelen ...)
  3. Bon 3: Wil je samen met mij een zotte selfie maken? (Gewoon ludiek bedoeld.)

Onderaan het bonnetje staat 'Warm Essen' met de mascotte Warme William.

Bonnetjes te verkrijgen in het gemeentehuis

Samen versterken we het sociaal vangnet en verenigingen krijgen de kans om aan een persoonlijke ledenwerving te doen. Alle sportclubs en jeugd- of cultuurverenigingen kunnen de bonnetjes afhalen aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis.

Aan de jongere die zich niet goed voelt, geven we de boodschap 'praat erover want kwetsbaarheid delen verbindt'. Aan de vier op vijf andere jongeren die zich wel goed in hun vel voelen vragen we: 'luister naar elkaar en wees een Warme William voor elkaar. 

Een van vele acties van Warme Gemeente

Essen is één van de veertig Vlaamse gemeenten die geselecteerd werd als Warme Gemeente. De komende maanden zetten we het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de kijker. In oktober zetten heel wat handelaren, na een oproep van de gemeente, positieve spreuken op hun raam. De tweede actie is het uitdelen van de bonnen. Binnenkort verschijnt Warme William in het straatbeeld: een levensgrote blauwe beer op een bank. William heeft altijd een luisterend oor voor al wie het moeilijk heeft.

Regio

Misschien heb jj of iemand die je kent wel iets dat in deze rubriek past?

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®