Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

KMI zoekt vrijwillige waarnemers in Essen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is op zoek naar een plichtbewuste waarnemer in Essen. Het instituut zoekt iemand die dagelijks meteorologische gegevens noteert en doorstuurt. Word jij straks onze Essense Frank Deboosere of Sabine Hagedoren?


Het KMI maakt naast geautomatiseerde weerstations gebruik van manuele
weerstations om klimaatstudies te doen. Essen heeft een van de langstlopende reeksen van waarnemingen voor het klimatologisch netwerk van het KMI. Sinds 1912 kunnen zij op data rekenen vanuit onze gemeente. Er is wat onzekerheid over het voortbestaan van deze metingen, dus doet het KMI een oproep aan Essenaren om een manueel station te beheren.

Wat houdt dit in?

Het KMI installeert bij een waarnemer een regenmeter om de neerslag van de afgelopen 24 uur te meten. Dat doe je telkens om 08.00 uur ’s ochtends. Een medewerker installeert eventueel een thermometerhut om dagelijks de maximale en minimale temperaturen te meten.

Waar moet je aan voldoen?

Je moet een vlak en open stuk gazon hebben en er mogen geen obstakels te dicht bij het meetstation staan. In de regel is dat op een afstand van minstens drie maal de hoogte van het object. Bij een boom van 5 meter is dat dus een afstand van 15 meter tegenover de meetinstrumenten. Je moet de dagelijkse meting kunnen garanderen tussen 07.30 en 8.00 uur ‘s ochtends. Je kan niet te vaak afwezig zijn en hebt dus minstens één vervanger nodig. Je moet ook over een telefoon beschikken om dagelijks de waarnemingen (gratis) door te bellen. Deze taak is niet vrijblijvend. Het KMI verwacht dat de gegevens alle dagen van het jaar op een vast tijdstip tot bij hen geraken. Daarom is het beter om dit met een team te doen. Als je ziek bent of met vakantie, dan kan iemand anders jouw taken overnemen.

Contacteer het KMI

Heb je interesse, neem dan contact ,op met het KMI. Zij bezorgen je een inschrijvingsformulier, een vragenlijst en na inschrijving een handleiding en brengen een bezoek aan jouw tuin. Ben je uiteindelijk een officiële waarnemer geworden, laat het de redactie van Essen Info weten via [email protected].


Contactpersonen KMI

[email protected] • [email protected] 

Foto: KMI

Sluikstortplaats van groenafval wordt een speel- en rustruimte

De gemeente zal samen met de Bosgroep Antwerpen Noord het bosje aan de Suzannalaan opwaarderen tot een plek waar kinderen kunnen spelen en waar de buurt tot rust kan komen.

In het bos ligt een open plek die al geruime tijd wordt gebruikt als sluikstortplaats van groenafval. De gemeente wil dit stukje transformeren tot een speel- en rustruimte met banken en natuurlijke speelelementen. De al aanwezige loofbomen en de nieuwe aanplantingen zullen de ecologische waarde van het bos verhogen.

Welke werken voeren we uit?

Najaar 2019

 • We vellen overhangende bomen langs het bestaande wandelpad.
 • We kappen een strook van 5 meter naast de weg.
 • We dunnen bestaande dennen uit.

Voorjaar 2020 in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen Noord en de buurtbewoners                (een exacte datum wordt later nog meegedeeld):

 • Aanplanten van linde en wintereik om de soortendiversiteit te verhogen.
 • Aanplanten van inheemse struiken langs de strook van 5 meter die eerder werd gekapt.
 • Ten slotte ruimen we het sluikstort van groenafval op.

Voorjaar 2020

 • De gemeente plaatst banken, vuilnisbakken, speelgroen en een informatiebord.

 
Met de opwaardering van dit speelbos roepen we een halt toe aan het storten van groenafval en creëren we een meerwaarde voor de buurt.

Beperkte verkeershinder

Wegens vellingswerken zullen op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019 de Suzannalaan en de Eekhoornlaan af en toe versperd zijn en dat tussen 08.30 en 16.00 uur. Er is geen omleiding voorzien. 

Essen heeft nu ook een G-café

Op vraag van ouders van een kind met een beperking, organiseerde de gemeente Essen op 23 oktober voor de eerste keer een G-café. Ouders konden er hun kennis en ervaring delen en de gemeente en de Christelijke Mutualiteit gaven er informatie over de ondersteuningsmogelijkheden.

De drijvende kracht achter het G-café zijn de beheerders van de Facebookgroep 'Ouders van G-café Essen'. Anja Van Eekelen, een van de beheerders van de groep, geeft meer uitleg.

"De Facebookgroep is een digitale mogelijkheid voor de ouders om contact te leggen met elkaar, nuttige informatie te delen en elkaar te ondersteunen."

De gemeente regelt dan weer de praktische zaken om een G-café te organiseren.

"Wanneer er veel vragen zijn over een bepaald onderwerp, dan geeft de Facebookgroep dit door aan de gemeente. De ouders reiken de onderwerpen aan en de gemeente geeft antwoorden op het eerstvolgende G-café", vertelt schepen van G-beleid Brigitte Van Aert.

Het belangrijkste doel van het G-café is dat ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en gewoon gezellig samen kunnen zijn. Het eerste G-café was alvast een warme avond met fijne ontmoetingen. Samen met de ouders wil de gemeente Essen stap voor stap groeien in dit initiatief.

Volgende G-café in maart 2020

Het tweede G-café zal plaatsvinden bij het zorginitiatief 'Perron-Geluk', Stationsstraat 202. Die avond zullen we informatie geven over dagbesteding voor kinderen met een beperking in Essen en omstreken. Een exacte datum is nog niet bekend, maar dit zal vermoedelijk in de maand maart 2020 zijn. Op de Facebookpagina van de Ouders van G-café Essen komt de juiste datum te staan zodra dit bekend is.

Meer info?

Ophaling aan huis van asbest

Vanaf maandag 4 november 2019 kan je door Igean hechtgebonden asbestmaterialen aan huis laten ophalen. Je kan aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken of containers en beschermingsmateriaal bestellen om zo hechtgebonden asbest in je woning te laten afvoeren.

De Vlaamse Regering heeft de opdracht aan OVAM gegeven om een asbestafbouwbeleid uit te werken zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt.

Daarom organiseert Igean in samenwerking met het lokaal bestuur een ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmaterialen. Dankzij budgetten die vanuit de gemeenten en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen inwoners aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden* asbest in hun woning af te voeren.

Waarom asbest verwijderen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Samen verslaan we het asbestbeest!

De gemeente Essen en Igean, in samenwerking met OVAM helpen je graag om veilig en vakkundig je woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.                   

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Praktische informatie

Het project start op 4 november! Alle informatie over het verwijderen van hechtgebonden asbest vind je via de website:

www.igean.be/asbest 

Extra informatie vind je op www.asbestinfo.be

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

Bosrandactie 2019

Elke Essenaar die in een bos woont, kan bij Bosgroep Antwerpen Noord aan een interessant tarief een plantenpakket aankopen om de bossen mooier, diverser en weerbaarder te maken.

Onderaan deze pagina vind je een PDF met meer informatie en een bestelformulier. Je bestelling geef je voor 18 november per mail door aan [email protected] of telefonisch via 03 355 09 40. Als lid van Bosgroep Antwerpen Noord krijg je 60% korting op het plantsoen.
Je kan je plantpaketten afhalen op volgende locaties:

 • Provinciaal groendomein Vrieselhof, Schildesteenweg 99 in Ranst op vrijdag 29/11 tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • Provinciaal groendomein Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45, Kasterlee op vrijdag 29/11 tussen 09.00 en 12.00 uur.
 • Boomkweker Op de Beeck, Lierbaan 108, 2580 Putte op zaterdag 30/11 tussen 09.00 en 12.00 uur.

Download:

Essense ondernemers redden veldrit

Goed nieuws voor veldritliefhebbers in Essen en omstreken. Drie lokale ondernemers springen mee op de kar waardoor de traditionele veldrit van Essen – die al meer dan vijftig jaar bestaat – toch nog kan plaatsvinden. De veldrit vindt plaats op zaterdag 7 december 2019. Het parcours blijft op dezelfde locatie aan de voormalige rangeerloods.

Opgave dreigde

“Sinds 1965 organiseerden wij als VZW Molenheidevrienden een veldrit in Essen, maar na de 53 vorige edities dreigde hier dit jaar een einde aan te komen”, vertelt Jan Mens van VZW Molenheidevrienden. “Essen was een vaste afspraak voor veel veldritliefhebbers, want al sinds 1987 maakten we deel uit van een regelmatigheidscriterium. Veel mensen maakten er met het jaareinde in zicht een leuke daguitstap van met familie of vrienden. Anderen bleven er voor thuis omdat onze koers ook op televisie te volgen is.”

Nieuwe kopgroep

“Toen we hoorden van de organisatorische problemen, plaatsten wij meteen een demarrage”, lacht Robin Jacobs. Hij is één van de Essense ondernemers, die samen met Ron van Nijnatten en Luc Van Thillo, de komende jaren mee hun schouders zet onder de veldrit in Essen. “In het verleden droegen wij al ons steentje bij dus we kennen het evenement. We beseffen ook het
belang voor een gemeente als Essen. Zeker als grensgemeente heeft het evenement een hoge waarde aan citymarketing: Meer dan 2,5 uur live televisie op VTM en Eurosport NL mag je
niet onderschatten. Als echte Essenaren zou het ons pijn doen om de veldrit te zien verdwijnen. Daarom luidde de eerste opdracht van onze nieuwe kopgroep: ervoor zorgen dat we de licentie terugkregen om de veldrit van Essen de komende jaren in onze gemeente te mogen blijven organiseren. Dat is alvast gelukt.”

Goede start

“Wij willen voortbouwen op het goede werk dat de Molenheidevrienden de afgelopen jaren leverden. Ze hebben hun medewerking reeds toegezegd om het parcours op te bouwen en af te breken. Daarnaast hopen we op de helpende handen te mogen rekenen van de lokale verenigingen die in het verleden meewerkten. Die lokale verankering is voor ons uiterst belangrijk. De cyclocross brengt Essenaren en Essense verenigingen samen. Die maatschappelijke rol willen we met de veldrit blijven vervullen. Naar de toekomst toe willen we er als nieuwe organisatie voor zorgen dat de cyclocross uitgroeit tot ‘the place to be’ in Essen. We hebben plannen om het evenement verder uit te bouwen tot een familiegebeuren waar voor jong en oud naast de koers iets te beleven valt, maar nu focussen we ons eerst op een goede start”, gaan Robin Jacobs, Ron van Nijnatten en Luc Van Thillo verder. “Twee nieuwigheden verklappen we al: we willen het aanbod aan catering op de veldrit nog verbeteren in de vorm van lokale foodtrucks.

En op zondag 8 december, de dag na de koers, vindt er op dezelfde site in samenwerking met Robotland een gratis familie-evenement plaats. We organiseren onder meer een dronewedstrijd, zorgen voor springkastelen en laten een bekende artiest en… een robot optreden.”

Laatste rechte lijn

“Na hard werken achter de schermen komen we nu met onze plannen naar buiten. We zitten stilaan in de laatste rechte lijn naar 7 december”, zeggen de organiserende ondernemers. “Binnenkort brengen we ondernemers uit Essen en omgeving – dus zeker ook uit de nabijgelegen regio net over de Nederlandse grens – samen om te netwerken en onze toekomstplannen uit de doeken te doen. ”, geven Robin Jacobs, Ron van Nijnatten en Luc Van Thillo nog mee.

Foto van links naar rechts: Christophe Impens (SportID), Luc Van Thillo, Robin Jacobs, Ron van
Nijnatten (Foto: CX Essen)

Lessen Nederlands voor anderstaligen in Essen

Het Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) Ivoran biedt verschillende cursussen aan, onder andere lessen Nederlands voor anderstaligen.

Nieuwe cursusreeks reanimatie in het najaar

De gemeente organiseert dit najaar een nieuwe gratis cursus reanimatie. De lessenreeks loopt van september tot december in GC de Oude Pastorij. Hiernaast is er op 12 oktober voor het eerst ook een opfrissingscursus.

Leer levens redden

Dagelijks zijn er mensen met plotse hartproblemen of bewustzijnsverlies. Een basiskennis reanimatie kan in zulke situaties levens redden en de gevolgen voor het slachtoffer beperken.

De gemeente Essen wil samen met de Ambulancedienst 112 zoveel mogelijk mensen opleiden om Essen hartveiliger te maken. Tijdens de drie uur durende opleiding leer je de basisreanimatie en het omgaan met een AED-toestel. Iedereen krijgt de kans om met de toestellen te oefenen op speciaal daarvoor voorziene poppen. Na de opleiding ben je in staat om in reële situaties basisreanimatie te geven in afwachting van de hulpdiensten.

Sinds begin 2018 volgden al meer dan 600 Essenaren deze cursus!

Nieuwe cursussen

Door de blijvende vraag organiseren wij voor de vierde maal gratis cursussen reanimatie met en zonder de hulp van een automatische externe defibrillator (AED). Per opleidingsmoment zijn er maximaal 20 plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in via onderstaande link.

Indien je door onvoorziene omstandigheden toch niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig te mailen naar: [email protected] Zo kunnen we anderen de kans geven zich alsnog in te schrijven!

De cursussen vinden plaats in de Oude Pastorij (zaal Herman) op volgende data:
 • Vrijdag 6/9 - 19.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag 14/9 - 9.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 19/9 - 9.00 tot 12.00 uur
 • Vrijdag 27/9 - 19.00 tot 22.00 uur
 • Dinsdag 15/10 - 9.00 tot 12.00 uur
 • Zaterdag 26/10 - 9.00 tot 12.00 uur
 • Vrijdag 8/11 - 19.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag 23/11 - 9.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 5/12 - 9.00 tot 12.00 uur
 • Vrijdag 20/12 - 19.00 tot 22.00 uur

Opfrissingscursus op 12 oktober

Wil je de kennis van het reanimeren en het gebruik van een AED opfrissen en op peil houden Dan is deze herhalingsles zeker iets voor jou!
Als je bekend bent met de bediening en werking van de Automatische Externe Defibrillator (AED), is het van belang dat je regelmatig oefent en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen. Afgelopen jaren volgde je de drie uur durende basiscursus reanimatie. Via een korte herhalingssessie willen we de theorie en praktijk opfrissen. Op minder dan een uurtje ben je hier mee klaar. We voorzien voorlopig maar één dag, afhankelijk van de vraag, zullen er meerdere opfrissing sessies komen.


Kan je door onvoorziene omstandigheden toch niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan tijdig te mailen naar: [email protected] Zo kunnen we anderen de kans geven zich alsnog in te schrijven!

Ken jij het G-platform van Essen al?

Ben je op zoek naar een activiteit die toegankelijk is voor of rekening houdt met mensen met een beperking? Zoek je een G-sport of wil je weten wat het G-aanbod is in Essen? Dan moet je op het G-platform zijn op de gemeentelijke website.

 

https://www.essen.be/g-platform


Alles in één handig overzicht

Het G-platform is een webpagina waar mensen met een beperking allerlei activiteiten, sporten, zorginstellingen en verenigingen uit Essen en de nabije omgeving vinden.

Wist je dat de speelpleinen rekening houdt met kinderen met een beperking? Dat er talloze sportclubs zijn met een G-werking? Dat Essen meerdere G-zorginstellingen telt en dat er op creatief vlak heel wat te doen is voor mensen met een beperking?


Maak het G-platform kenbaar

Ken je iemand met een mentale of fysieke beperking? Ken je iemand die voor deze doelgroep iets organiseert? Of ken je een club, vereniging of instantie in Essen of in de buurt van Essen, verwijs hen dan naar het G-platform.

Wil je zelf een G-activiteit kenbaar maken, neem dan contact op met de communicatiedienst via 03 670 01 46 of [email protected]

Wil je een activiteit begeleiden, begeleider zijn bij de speelpleinen of bij de Dag van het Buitengewone Kind? Surf dan zeker naar ons vrijwilligersloket.

Regio

Misschien heb jj of iemand die je kent wel iets dat in deze rubriek past?

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®