Je browser werkt mogelijk niet correct met deze website.

We raden aan om gebruik te maken van Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera of Microsoft Edge

Recyclagepark heropent op 7 april

Vanaf dinsdag 7 april zijn de recyclageparken in onze regio, ook in Essen, terug geopend, zij het met strikte regels.

In de praktijk betekent dit dat

#blijfinuwkot – zeker als je niet op het recyclagepark moét zijn…

Ondanks deze versoepeling blijft het énorm belangrijk om enkel essentiële verplaatsingen te maken, ook naar het recyclagepark. We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval, of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, om de verplaatsing NIET te maken.

We benadrukken dat dit niet alleen in het belang is van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoner zelf.

Volg de nieuwe spelregels

 1. Ongetwijfeld zullen toch een heleboel mensen naar het recyclagepark komen. We zullen dan ook de genomen maatregelen van vóór de sluiting hernemen en dus maar een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park toelaten. Met andere woorden, voor elke bezoeker die het park verlaat kan er een andere bezoek worden toegelaten.
   
 2. We hebben in het verleden gemerkt dat dit voor behoorlijke wachtrijen kan zorgen. We vragen uitdrukkelijk om enerzijds met maximum 2 personen de verplaatsing te maken, maar ook om tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. Inwoners die te voet of met de fiets naar het park komen, moeten eveneens in de wachtrij aanschuiven.

 3. We vragen om deze wachtrij te respecteren en een deel van de rijweg steeds bereikbaar
  te houden voor hulpdiensten en firma’s die containerwissels komen uitvoeren enerzijds,
  maar ook voor bezoekers die het recyclagepark weer willen verlaten anderzijds.

 4. We rekenen op onze inwoners om onze medewerkers in hun werk te respecteren en vragen hen dan ook om de instructies van onze collega's nauwgezet op te volgen. Afhankelijk van de situatie op het park zelf, zullen de parkwachters bijkomende communicatie naar de inwoners geven.

 5. De algemene regel van 1,5 meter afstand is hierbij stééds het uitgangspunt. Net daarom
  zullen onze parkwachters nu niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van zakken compost of het bedienen van de (betalings-)zuil.

 6. Er is maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten. Dit wordt gecontroleerd aan de ingang van het park, bij het inlezen van de identiteitskaart. We nemen deze beslissing om de wachtrijen zo beperkt en veilig mogelijk te houden. Dit geldt eveneens voor de bezoekers die met een KMO-kaart het recyclagepark bezoeken.

 7. We proberen waar mogelijk de containers voor alle fracties beschikbaar te stellen voor onze inwoners, met uitzondering van de inzameling van asbest, textiel en herbruikbare goederen. Wat zijn herbruikbare goederen? Dat zijn goederen die jij misschien niet meer nodig hebt, maar nog perfect bruikbaar zijn! Denk aan een tafeltje, servies, strips,... Typisch breng je zo'n items ook wel eens naar de Kringwinkel of tweedehandsmarkt...

 8. De asbestinzameling is niet mogelijk aangezien we niet beschikken over het nodige beschermingsmateriaal om asbest correct en veilig in te zamelen en bewaren. De ophalers en verwerkers van textiel en herbruikbare goederen hebben aangegeven geen mogelijkheden voor ophaling en sortering te hebben

 9. We bevestigen langs deze weg eveneens dat de inzamelperiode van landbouwfolie en medisch afval verlengd wordt tot en met 30.04.2020. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de vraag van de landbouwsector…

 10. In nauw overleg met vervoerders en verwerkers plannen we de afvoer van volle containers en het plaatsen van lege containers om zoveel mogelijk aan de vraag van onze inwoners tegemoet te komen. Aan de ingang van elk park zullen we de inwoners duidelijk informeren over de fracties die tijdelijk niet beschikbaar zijn. We vragen dan ook om deze fracties opnieuw mee te nemen en bij een volgende bezoek of bij de huis-aan-huis-ophaling aan te bieden.

Sorteer je afval op voorhand

We stimuleren inwoners om hun aanwezigheid op het park zo kort mogelijk te houden om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval langs te brengen. Daarom vragen we inwoners om thuis het afval te sorteren en ook zo in de wagen te laden. Op die manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties lossen in de juiste zone!


We aanvaarden geen cash geld op het park en vragen inwoners zoveel mogelijk contactloos te betalen aan de betaalzuil!

Meer info? www.igean.be/corona 

Grensarbeiders in cruciale sectoren met vignet sneller de grens over

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.

Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze:

 • Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

Website Nationaal Crisiscentrum

Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor weldra in jouw brievenbus?

Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je veilig fietsen in Essen? Is er voldoende groen? Hoe tevreden ben je over de voorzieningen en diensten in ons dorp? …

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat jij denkt over je gemeente of stad. Daarom
organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om je mening te geven over de thema’s die in jouw gemeente of stad belangrijk zijn. Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro.

Vragen over de bevraging?

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We maken alleen analyses op gemeentelijk
niveau en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf eind maart terecht op
www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kan je nu bovendien alle resultaten van de vorige bevraging raadplegen.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn. Op de website staat trouwens ook een lijst met vaak gestelde vragen en antwoorden (FAQ-lijst). 

Corona in Essen: nuttige linken


Meer informatie over het coronavirus

 • Meer tips en adviezen over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be.

 • Heb je nog vragen? Contacteer dan het federale callcenter op 0800 14 689.

 • Informatie over de situatie in Essen? [email protected] of 03 670 01 30.

Handelaars en zelfstandigen

 • Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft een contactpunt voor bedrijven met Coronavragen: https://www.vlaio.be/nl

 • Zelfstandigen en handelaars vinden de meest recente info via https://www.unizo.be/corona - Ondernemerslijn: 0800 20 750 - [email protected] 

 • Overbrugginsrecht voor zelfstandigen: klik op deze link

 • Voor algemene vragen over economie: contacteer dan 0800 120 33.

Coronavirus COVID-19: Help jezelf en anderen

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Je vindt alle informatie over het coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden.

Wat kan je doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-,
  long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met
  een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk
  verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen
  naar het buitenland zijn af te raden.

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1.000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)? Vermijd grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Meer informatie en vragen?

Heb je nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800 14 689.

Download:
https://www.essen.be/download.ashx?id=17696

Mezenkastjes om processierups op natuurlijke wijze te bestrijden

Vandaag hangt de gemeente 50 nestkastjes op verschillende plaatsen in Essen om zo de processierups op een natuurlijke manier in te perken.

Natuur gebruiken als bestrijdingsmiddel

De laatste jaren zijn de processierupsen een echte plaag. Maar ze bestrijden met gif is niet de beste manier om ze te bestrijden. Kool- en pimpelmezen zijn de natuurlijke vijand van de rups. De gemeente wil de vogeltjes mee inzetten om de plaag onder controle te houden. De gemeente gebruikt trouwens nooit gif om de rupsen te bestrijden. We schakelen een firma in die de diertjes opzuigt of verbrandt.

De processierups kan een best vervelend beestje zijn. Wie in aanraking komt met zijn fijne haartjes, krijgt vaak last van jeuk of zelfs ademhalingsproblemen. Bovendien eten ze eikenbomen volledig kaal.

De 50 nestkastjes hangen op de volgende locaties:

 • Oude Pastorij
 • de serviceflats in de Maststraat
 • Vissenheuvel
 • begraafplaats Heikant
 • Schelpheuvelstraat
 • Over d 'Aa
 • Scham
 • Steenpaal
 • karrenmuseum
 • sportpark
 • Raaiberg
 • jaagpad school Horendonk
 • Peepolderlaan

Scholen helpen mee

De gemeentelijke basisschool Wigo en de school Don Bosco Mariaberg stappen mee in het verhaal van de mezenkastjes. Wigo is momenteel 92 kastjes aan het maken die dan verkocht worden en in privébomen komen te hangen. Don Bosco Mariaberg maakt een 40-tal kastjes die ze - in samenspraak met de gemeente - op verschillende locaties in ons dorp hangt. De scholen krijgen hiervoor financiële ondersteuning van de gemeente. Samen met de vogelhuisjes die de gemeente maakte, komen we nu al aan 182 mezenkastjes!
Intussen bekijkt de gemeente of we in samenwerking met milieu- en natuurverenigingen nog initiatieven kunnen nemen.

Koop een lokaal cadeaupakket gemaakt van gerecycleerd materiaal

Het toeristisch kantoor van Essen verkoopt al jaar en dag manden gevuld met allerlei lekkere streekproducten. Ze gingen op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief voor de manden en kwamen uit bij Zorgboerderij vzw De Rommeshoef.

Jeugdactiviteiten

Naast de speelpleinen organiseert de jeugddienst ook toffe activiteiten voor kinderen en jongeren.


Het programma voor de paasvakantie vind je terug in onze jeugdbrochure (bekijk de brochure onderaan deze pagina). Iedere gezinsoudste krijgt een exemplaar mee via school. 

Inschrijven paasvakantie --> op 2 maart vanaf 18.00 uur

Voor je kan inschrijven, maak je eenmalig een gezinsaccount aan op essen.ticketgang.eu. Als je dat account hebt aangemaakt, kan je je kinderen toevoegen en ze ineens inschrijven voor de gewenste activiteiten. Let op! Je houdt best je betaalkaart bij de hand want je wordt onmiddellijk doorverwezen naar een beveiligde betaalpagina. 

Meer informatie over het inschrijvingssysteem vind je hier.

Privacy

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Bij het inschrijven voor een van onze activiteiten zal je je toestemming moeten geven omdat we je persoonsgegevens bewaren.
Ben je jonger dan 16 jaar dan hebben we het akkoord van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig. 
We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig en verwijderen deze na aflevering  van het fiscale attest voor de activiteit waarvoor je je inschreef. 

Meer info

Goed om weten

  • De begeleiding van de activiteiten is steeds voorzien door animatoren die de nodige ervaring hebben. 
  • Alle deelnemers zijn verzekerd tijdens de activiteiten voor lichamelijke ongevallen. 
  • Het aantal plaatsen per activiteit is beperkt.

Voor de jeugdbrochure, klik hier: https://www.essen.be/product/388/jeugdactiviteiten 

Doe met je straat, buurt of vereniging mee aan Vlaanderen Feest

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook in 2020 weer een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier.

Van zaterdag 27 en zondag 28 juni en tijdens de Vlaamse feestweek van vrijdag 3 t.e.m. vrijdag 10 juli zal hij weer de aanloop naar de Vlaamse feestdag kleuren, met zaterdag 11 juli zelf als orgelpunt. Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen als lokale organisatiepartner meedoen met Vlaanderen Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen ook in aanmerking voor een feestcheque tot 180 euro als honorering van de samenwerking!

Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingenactiviteit in de steigers in de periode van 27-28 juni of van 3 tot en met 11 juli? En wil je die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijg je meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen, moet het evenement een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen in de periode van de 11-daagse als groep bij elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven binnen de eigen gemeente en zonder partijpolitiek of commercieel karakter. Voor de verdere concrete invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije baan.

De campagne is financieel mogelijk dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. Toekenning van een feestcheque gebeurt volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

Hoe krijg je de cheque?

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11 maart tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu

Op die webstek kan je alle concrete informatie vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van jouw organisatie.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Vanaf 11 februari, op de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om een van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken.

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.

Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of vice versa). Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig hebt. Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu word je onmiddellijk in contact gebracht met de bevoegde noodcentrale.

Je zal in alle gevallen geholpen worden indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator aan de lijn.

Hoe werkt het menu?

Vanaf 11 februari 2020 moet je het volgende doen als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, de brandweer of de politie:

 1. Bel naar het noodnummer 112 of 101
 2. Luister naar de boodschap: “Noodcentrale. Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.”
 3. Maak je keuze: 1 of 2
 4. Indien je geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich: “Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2. Blijf aan de lijn. We verbinden u door.”
 5. Blijf aan de lijn : een operator zal je oproep beantwoorden.

Eerst hoor je dus het keuzemenu. Zodra je je keuze valideert door op 1 of 2 te drukken word je doorgeschakeld naar een operator van de noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. Indien je een verkeerde keuze maakt, word je, net zoals voorheen, door de operator naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld.

www.112.be/nl/menu 

Kruispunt Achterbroek vanaf 10 februari onderbroken

Vanaf maandag 10 februari gaat de laatste fase in van de werken aan het kruispunt van Achterbroek. Daarbij wordt de Roosendaalsebaan vanaf het kruispunt tot en met Darm compleet heraangelegd. Verkeer naar en vanuit Essen volgt vanaf 10 februari een omleiding.

Aanpassing tarieven afvalophaling en recyclagepark

Vanaf 1 januari 2020 zijn de prijzen van de tarieven voor de betalende fracties op het recyclagepark en de tarieven voor de diftar-ophaling van gft en huisvuil aangepast.

Het recyclagepark

In onze gemeente neemt intercommunale IGEAN de uitbating van het recyclagepark en de afvalophaling voor haar rekening. IGEAN werkt voor onze gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én opbrengsten één op één worden afgerekend met onze gemeente

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval zijn de afgelopen jaren gestegen. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur.

Vrijstelling groenafval en asbest

Voor een aantal betalende fracties voorzien we een vrijstelling: van 300 kg groenafval en 1.000 kg asbest. Deze vrijstelling blijft ook in 2020 gelden.

De afvalophaling aan huis

Ook de huidige tarieven van ophaling aan huis werden sinds de invoering van het DIFTAR-systeem niet meer aangepast. Daarom was het ook hier tijd om deze bij te sturen en voeren we vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de DIFTAR-ophaling van GFT en huisvuil. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je moet betalen.

Voor de ophaling van je GFT of huisvuilcontainer betaal je voor drie zaken: het gebruiksrecht van de container per maand, een bedrag per lediging en een bedrag per kilo afval.

Waarom een tariefverhoging

De exploitatie van een recyclagepark kost geld. IGEAN of je gemeente houdt hier dus niets aan over. Enkele afvalfracties leveren geld op zoals metalen of papier & karton. Maar de meeste afvalfracties kosten geld. Voor sommigen moet je als inwoner betalen. Hetgeen je betaalt is echter niet altijd voldoende om de kost voor de afvoer en verwerking ervan te dekken. De tarieven zijn immers ook zo bepaald om alle inwoners op een zo goed mogelijke manier te doen sorteren. Daarom betaal je veel voor afval dat niet gerecycleerd kan worden, zoals grofvuil. Andere afvalfracties zijn goedkoop, de meeste gratis. Als we alle kosten en opbrengsten samentellen kost de exploitatie van een recyclagepark nog steeds 17,7 euro per inwoner per jaar. Een gemeente met bijvoorbeeld 15.000 inwoners betaalt dus per jaar gemiddeld 265.500 euro voor de exploitatie van het recyclagepark.


Nieuwe tarieven afvalophaling

tarief per container voor huisvuil en gft40 l120 l240 l
gebruiksrecht
(per maand)
0,25 euro0,90 euro1,50 euro
per lediging0,12 euro0,30 euro0,60 euro
 huisvuil GFT
tarief per kg0,25 euro/kg0,10 euro/kg


Nieuwe tarieven recyclagepark

fractieparticulier, 2de verblijf, scholen, verenigingenKMO
grofvuil
gemengd bouw- en sloopafval
cementgebonden asbesthoudend afval
0,25 euro/kg

0,25 euro/kg
kalkplaten, grond, cellenbeton, zuiver steenpuin, vlak glas, groenafval & hout0,04 euro/kg0,25 euro/kg
piepschuim (zak 1.500 l)-5 euro/zak
plastic folie (zak 400 l)-4 euro/zak


Meer informatie?
Dat vind je op de 
website van Igean en in de afvalkrant van december 2019.

Opgelet: in de afvalkrant van december 2019 staat een fout. Met name bij de oplijsting van de nieuwe tarieven is bij het tarief per kg voor huisvuil, het oude tarief gecommuniceerd. Het nieuwe tarief per kg voor huisvuil is vanaf 1 januari ll. namelijk € 0,25 (in plaats van € 0,22).

Trakteer iemand op een nieuwe ervaring met de bonnenkaart van Essen

In het kader van de Warme Gemeenten, lanceert de gemeente Essen een nieuwe actie gericht op sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De bonnenkaart met de boodschap 'Ik trakteer je op een nieuwe ervaring' moedigt verenigingen aan om jongeren aan te spreken en samen iets te ondernemen.

Een op vijf jongeren zit niet goed in zijn vel

Daar moeten we iets aan doen. Door naar elkaar te luisteren en hierover te praten, kunnen we jongeren helpen. We willen jongeren meer kansen geven om nieuwe vrienden te maken en hun sociaal netwerk te vergroten. Een sportclub, cultuur- of jeugdvereniging kan hiermee helpen. Zij bieden vaak één of twee gratis initiatielessen aan. Met een bonnenkaart maken we de uitnodiging persoonlijker.

Het kaartje heeft drie bonnetjes:

 1. Bon 1: Wil je samen met mij ... (In te vullen door de sportclub of vereniging.)
 2. Bon 2: Wil je samen met mij ... (Dit mogen de leden zelf invullen. Bijvoorbeeld samen fietsen, spelen ...)
 3. Bon 3: Wil je samen met mij een zotte selfie maken? (Gewoon ludiek bedoeld.)

Onderaan het bonnetje staat 'Warm Essen' met de mascotte Warme William.

Bonnetjes te verkrijgen in het gemeentehuis

Samen versterken we het sociaal vangnet en verenigingen krijgen de kans om aan een persoonlijke ledenwerving te doen. Alle sportclubs en jeugd- of cultuurverenigingen kunnen de bonnetjes afhalen aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis.

Aan de jongere die zich niet goed voelt, geven we de boodschap 'praat erover want kwetsbaarheid delen verbindt'. Aan de vier op vijf andere jongeren die zich wel goed in hun vel voelen vragen we: 'luister naar elkaar en wees een Warme William voor elkaar. 

Een van vele acties van Warme Gemeente

Essen is één van de veertig Vlaamse gemeenten die geselecteerd werd als Warme Gemeente. De komende maanden zetten we het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de kijker. In oktober zetten heel wat handelaren, na een oproep van de gemeente, positieve spreuken op hun raam. De tweede actie is het uitdelen van de bonnen. Binnenkort verschijnt Warme William in het straatbeeld: een levensgrote blauwe beer op een bank. William heeft altijd een luisterend oor voor al wie het moeilijk heeft.

KMI zoekt vrijwillige waarnemers in Essen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is op zoek naar een plichtbewuste waarnemer in Essen. Het instituut zoekt iemand die dagelijks meteorologische gegevens noteert en doorstuurt. Word jij straks onze Essense Frank Deboosere of Sabine Hagedoren?


Het KMI maakt naast geautomatiseerde weerstations gebruik van manuele
weerstations om klimaatstudies te doen. Essen heeft een van de langstlopende reeksen van waarnemingen voor het klimatologisch netwerk van het KMI. Sinds 1912 kunnen zij op data rekenen vanuit onze gemeente. Er is wat onzekerheid over het voortbestaan van deze metingen, dus doet het KMI een oproep aan Essenaren om een manueel station te beheren.

Wat houdt dit in?

Het KMI installeert bij een waarnemer een regenmeter om de neerslag van de afgelopen 24 uur te meten. Dat doe je telkens om 08.00 uur ’s ochtends. Een medewerker installeert eventueel een thermometerhut om dagelijks de maximale en minimale temperaturen te meten.

Waar moet je aan voldoen?

Je moet een vlak en open stuk gazon hebben en er mogen geen obstakels te dicht bij het meetstation staan. In de regel is dat op een afstand van minstens drie maal de hoogte van het object. Bij een boom van 5 meter is dat dus een afstand van 15 meter tegenover de meetinstrumenten. Je moet de dagelijkse meting kunnen garanderen tussen 07.30 en 8.00 uur ‘s ochtends. Je kan niet te vaak afwezig zijn en hebt dus minstens één vervanger nodig. Je moet ook over een telefoon beschikken om dagelijks de waarnemingen (gratis) door te bellen. Deze taak is niet vrijblijvend. Het KMI verwacht dat de gegevens alle dagen van het jaar op een vast tijdstip tot bij hen geraken. Daarom is het beter om dit met een team te doen. Als je ziek bent of met vakantie, dan kan iemand anders jouw taken overnemen.

Contacteer het KMI

Heb je interesse, neem dan contact ,op met het KMI. Zij bezorgen je een inschrijvingsformulier, een vragenlijst en na inschrijving een handleiding en brengen een bezoek aan jouw tuin. Ben je uiteindelijk een officiële waarnemer geworden, laat het de redactie van Essen Info weten via [email protected].


Contactpersonen KMI

[email protected] • [email protected] 

Foto: KMI

Ken jij het G-platform van Essen al?

Ben je op zoek naar een activiteit die toegankelijk is voor of rekening houdt met mensen met een beperking? Zoek je een G-sport of wil je weten wat het G-aanbod is in Essen? Dan moet je op het G-platform zijn op de gemeentelijke website.

 

https://www.essen.be/g-platform


Alles in één handig overzicht

Het G-platform is een webpagina waar mensen met een beperking allerlei activiteiten, sporten, zorginstellingen en verenigingen uit Essen en de nabije omgeving vinden.

Wist je dat de speelpleinen rekening houdt met kinderen met een beperking? Dat er talloze sportclubs zijn met een G-werking? Dat Essen meerdere G-zorginstellingen telt en dat er op creatief vlak heel wat te doen is voor mensen met een beperking?


Maak het G-platform kenbaar

Ken je iemand met een mentale of fysieke beperking? Ken je iemand die voor deze doelgroep iets organiseert? Of ken je een club, vereniging of instantie in Essen of in de buurt van Essen, verwijs hen dan naar het G-platform.

Wil je zelf een G-activiteit kenbaar maken, neem dan contact op met de communicatiedienst via 03 670 01 46 of [email protected]

Wil je een activiteit begeleiden, begeleider zijn bij de speelpleinen of bij de Dag van het Buitengewone Kind? Surf dan zeker naar ons vrijwilligersloket.

Regio

Misschien heb jj of iemand die je kent wel iets dat in deze rubriek past?

Met de steun van

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®